Despre mine

"Nobody can make you feel inferior without your permission." - Eleanor Roosevelt

30 martie 2011

Instinctul de supravieţuire: prima chakră

Culoare: roşu
Cristale: rubin, graţiat, obsidian
Localizare: baza coccisului
Este rădăcina fiinţei tale şi legătura ta cea mai profundă cu trupul tău şi cu pămîntul. Fiecare dintre noi are un corp şi latura lui instinctuală. Desigur, omul nu are doar o natură instinctuală, însă aceasta constituie o parte vitală fiinţei noastre.
Impulsul primar asociat cu această chakră este supravie­ţuirea - este cea mai instinctivă dintre toate chakrele. Hrana, îmbrăcămintea, adăpostul şi protecţia sînt necesităţile la care ea reacţionează; sexul, pentru procreare şi perpetuarea speciei, este, de asemenea, un impuls al acestei chakre. într-un cuvînt, supravieţuirea este impulsul fundamental.
    Pentru a înţelege prima chakră, acordă o atenţie deosebită laturii instinctuale a fiinţei tale şi lucrurilor de care ai nevoie pentru a te menţine în viaţă. Ai un corp. Energia cea mai pură te învăluie atunci cînd găseşti un loc de pe pămînt care îţi înviorează trupul în cel mai înalt grad. în natură, fiecare animal are un habitat specific, în care se simte cel mai bine. Ce fel de mediu şi de habitat îţi stimulează cel mai mult fiinţa? La modul ideal, ar trebui ca dimineaţa, cînd ieşi pe uşă, să simţi cum climatul, vege­taţia te învigorează - pur şi simplu să simţi mediul înconjurător.
Această sensibilitate diferă de la un individ la altul. Unii se simt bine la munte, alţii pe plajele fierbinţi, alţii în grădini bine îngrijite, alţii în oraşe, iar alţii în spaţii deschise. Descoperă-ţi legătura cu această forţă vitală - este un proces care ar putea determina o confruntare cu propriile tale convingeri: ce te faci dacă locul ce-ţi este sursă de energie nu se potriveşte cu stilul de viaţă pe care ţi-l doreşti? Mulţi dintre noi s-au născut în locuri care nu se potrivesc cu conexiunea lor vitală funda­mentală. Dacă este şi cazul tău, atunci probabil că ai vrea să descoperi care mediu te revigorează cel mai mult.
     Caută-l, într-un fel sau altul. Dacă nu concepi să te muţi într-un loc cît se poate de încîntător din mijlocul naturii, caută locul respectiv în mediul în care trăieşti. Căci natura este pre­zentă pretutindeni, chiar şi în oraşe. Ceva creşte undeva. Participă, interacţionează cu forţa vitală şi simte cum te învigorezi. Adu flori în casă sau la birou. Caută un copac preferat cu care să stabileşti o legătură. Corpul uman al fiecăruia dintre noi simte nevoia unei interacţiuni cu natura, într-un fel sau altul. Impulsul unei prime chakre sănătoase caută acest contact.
Perspectiva supravieţuirii
Această chakră este prima dintre cele inferioare, unde se iniţiază procesul de individualizare. Plecînd de la acest nivel, nu este greu de înţeles; este încorporat sub forma instinctului de supravieţuire. Este animalul din noi, partea cea mai depărtată de legătura cu Divinitatea, care acţionează pe baza instinctului de supravieţuire specific junglei: „Să nu ai încredere în nimeni".
La nivelul acestei chakre se desfăşoară primul test de conştiinţă. Aici îţi aperi, în cele din urmă, sensul diferit al sinelui sau eşti înghiţit în normele codificate cultural ale timpului tău. Cu toţii sîntem determinaţi cultural, verbal şi nonverbal. Aşteptările din partea familiei, şcolii, Bisericii, prietenilor şi colegilor de muncă ne oferă un puternic mesaj despre cum ar trebui să ne armonizăm cu ceilalţi. Dacă nu reuşeşti să evaluezi această determinare întrebîndu-te dacă aceste influenţe sînt benefice pentru tine, atunci vei avea, probabil, sentimentul că ai pierdut orice legătură cu propria ta viaţă. Cînd ai succes într-o viaţă pe care ţi-o aleg alţii, dar care nu ţi se potriveşte, vei simţi o povară.
       De asemenea, tot aici trebuie să înfrunţi testul de securitate. Vei aborda cu credinţă sau cu teamă chestiunile de supravieţuire ? Acesta este testul. Teama ne impulsionează şi mai mult în direcţia izolării, în vreme ce credinţa ne face să conştientizăm curgerea vieţii, mai grandioasă decît fiinţa noastră. Pentru a echilibra această chakră, trebuie să crezi că, dincolo de indivi­dualitate, există o realitate mai amplă.
    La nivelul primei chakre, problemele de supravieţuire sînt dominante. Aici, ori te afli într-o stare de echilibru, ori nu. Dacă eşti echilibrat înseamnă că ai căutat şi ai găsit acel mediu prielnic fiinţei tale. Dacă descoperi modalitatea de a te bucura de dezvoltarea acelor capacităţi necesare supravieţuirii, atunci supra­vieţuirea ta se realizează firesc şi elegant. Viaţa ta funcţionează.
Expresia dezechilibrată a supravieţuirii
Primul indiciu al unei stări de dezechilibru este sentimentul de nesiguranţă. Dacă nu există suficiente resurse pentru a furniza hrana, îmbrăcămintea sau adăpostul necesare, nevoile acestei chakre te vor măcina în aşa măsură, încît îţi va veni foarte greu să te concentrezi şi asupra altor probleme. Una dintre provocările acestor necesităţi este recunoaşterea lor ca fiind diferite de la un individ la altul şi va trebui să descoperi, în cazul tău, de ce ai nevoie ca să te simţi în siguranţă.
Dacă eşti în stare de dezechilibru, atunci înseamnă că teama de insuficienţă ţi-a întunecat percepţiile, instalîndu-te într-un ciclu de nesiguranţă - iar avînd acest sentiment şi abordînd viaţa din perspectiva victimei, găseşti în toate prea multe scenarii care să-ţi confirme opinia despre lipsuri. Cît timp chestiunile privind supravieţuirea sînt în dezechilibru, nu ai capacitatea de a aborda perspectiva extinsă a celorlalte chakre. Cunoaşterea acestui lucru ar trebui să te motiveze să restabileşti echilibrul acestei prime chakre, ceea ce ţi-ar permite să sporeşti conştientizarea ei.
    Cînd nevoile acestei chakre nu sînt în echilibru, perspectiva ta va fi deformată de starea de nesiguranţă. Cu toţii sîntem familiarizaţi cu aceste sentimente. Dacă ai acceptat faptul că siguranţa înseamnă „poziţie defensivă", atunci încerci per­manent să îţi întăreşti apărarea, pentru orice eventualitate. Alternativ, o stare de dezechilibru s-ar putea manifesta ca o lipsă reală în plan material, ce reflectă şi justifică dezechilibrul interior.
      Nu uita că o percepere energetică a vieţii este întotdeauna determinată în primul rînd de legătura ta cu energia chakrei şi doar în al doilea rînd de manifestarea în exterior. Nu aştepta ca universul fizic să revină la starea de echilibru pentru ca tu să te simţi echilibrat aici. Nu vei reuşi, deoarece dezechilibrul exterior este o reflectare a celui lăuntric. Să fim cinstiţi: dezechilibrul interior nu este produs de situaţii exterioare, ci, de fapt, el determină situaţiile din lumea înconjurătoare. Aceasta este perceperea energetică a vieţii - modifică experienţa lăuntrică a energiei şi lumea exterioară va răspunde în mod corespunzător.
Exerciţiu
Cînd te simţi în nesiguranţă din cauza notelor de plată neachitate sau pentru că s-ar putea să rămîi fără nici un venit, încearcă acest exerciţiu pentru cultivarea unei baze de securitate fără nici o legătură cu banii. Mai întîi abordează situaţia ta dintr-o perspectivă energetică - înţelege că lumea exterioară nu determină experienţa. Desigur, din perspectiva eului, pare că sentimentele de nesi­guranţă ar fi cauzate de notele de plată. încearcă să nu uiţi faptul că aceasta este o iluzie în a cărei capcană cădem foarte uşor. Pentru a te vindeca de această nesiguranţă, fă o plimbare în mijlocul naturii. Nu pentru mişcare, ci pentru a comunica. Observă abundenţa vieţii şi contemplă curgerea forţei vitale universale în întreaga natură. Există destulă forţă vitală pentru a însufleţi toate speciile de plante, de animale, rîurile, norii... Aceeaşi forţă vitală străbate întreaga natură. în cele din urmă, simţi cum aceeaşi forţă te cuprinde şi pe tine. Şi atunci înţelegi, dintr-o dată, că nu tu îţi trăieşti viaţa pur şi simplu, ci viaţa este cea care te sălăşluieşte! îţi dai seama că nu voinţa ta este cea care face să-ţi bată inima, plămînii să respire sau sîngele să circule. Este o forţă mai mare, care însufleţeşte orice formă de viaţă, iar tu eşti parte a acestui sistem. Şi-ţi dai seama că, dintr-o dată, toată nesiguranţa ta a dispărut.
     Mulţi indivizi dezechilibraţi la nivelul primei chakre încearcă să se adapteze la o viaţă pe care ceilalţi o consideră corespun­zătoare fără suficiente analize de sine pentru a determina dacă aceste situaţii corespund într-adevăr nevoilor lor reale. Dacă aceasta este şi situaţia ta, vei descoperi că ai unele nevoi stringente care necesită atenţie.
       Un exemplu evident este tînăra mamă cu trei de copii pe care soţul a părăsit-o. Nevoile urgente de supravieţuire vor constitui un factor de epuizare pentru energia ei. Un exemplu mai puţin evident este tînărul care a reuşit în societate înainte de a descoperi care sînt propriile lui valori. Se poate manifesta un sentiment de nesiguranţă şi în situaţia în care nu există probleme legate de hrană, îmbrăcăminte sau adăpost. Oricum, chiar dacă bogăţia materială nu are pentru el o valoare semni­ficativă, siguranţa lumii va fi percepută ca inexistentă, iar el va căuta în continuare, cu aviditate, siguranţa interioară. Poate că a obţinut un apartament de lux, chiar în mijlocul unui oraş mare, doar pentru că era lucrul dorit de o persoană cu statutul său social. Ar fi foarte bine dacă aceasta ar răspunde necesi­tăţilor lui de securitate personală. Dacă totuşi este genul de om care, pentru o bună stare de sănătate, ar avea nevoie să trăiască la ţară, atunci se va simţi în continuare în nesiguranţă şi va avea sentimentul unei dezrădăcinări, oricît de somptuos ar fi apartamentul său. Din acest motiv este atît de important să-ţi descoperi propriile nevoi printr-o introspecţie sinceră şi avînd conştiinţă de sine.
Cum să menţii un nivel echilibrat de supravieţuire al conştiinţei
Conştientizarea primei tale chakre este exclusiv de natură fizică. Menţinerea vieţii fizice înseamnă uzură, de vreme ce supravieţuirea este punctul focal al conştiinţei. „Ucide sau vei fi ucis", bine cunoscuta lege a junglei, este modus operandi al primei chakre. Nici chiar sexul nu este privit cu mai multă înţelegere - pofta este cea care impulsionează prima chakră. La acest nivel, sexul este doar un impuls, nimic mai mult decît un impuls biologic de perpetuare a speciei. Din perspectiva acestui centru energetic, sexul e perceput mai curînd ca act sexual pur şi simplu decît ca „a face dragoste".
      Este uşor de calificat prima chakră ca fiind primitivă, însă nu ar trebui să uităm că, dacă nu am supravieţui, interesul acordat celorlalte chakre ar fi pur teoretic! Manifestările sănătoase de la nivelul de conştiinţă al primei chakre includ un simţ al siguranţei, capacitatea de a-ţi găsi stabilitatea şi sen­timentul unei legături dintre corp şi pămînt, precum şi o conştientizare acută a instinctelor de protejeare a sinelui.
Stabilitatea poate fi cultivată prin orice fel de activităţi ce determină o legătură directă cu pămîntul - dintre care cele mai eficiente sînt grădinăritul şi plimbările desculţ pe pămîntul gol. Stabilitatea poate fi înlesnită şi prin vizualizare.
Exerciţiu
Imaginează-ţi un cablu de împămîntare ce porneşte de la coloana ta vertebrală şi se pierde în adîncul pămîntului. Cu ochiul minţii, imaginează-ţi cum orice energie mentală excesivă se scurge de-a lungul coloanei tale vertebrale şi se risipeşte în pămînt prin acel cablu de împămîntare. Imaginează-ţi cum cablul tău prinde rădăcini imense, ca ale unor copaci uriaşi. Vizualizează cum aceste rădăcini se amestecă printre rădăcinile copacilor. Acum imaginează-ţi că poţi să absorbi energia pămîntului prin respectivul cablu de împămîntare. Vizualizează cum aceeaşi forţă centrată a copacilor îţi este, de asemenea, accesibilă.
         Evident, sportul este un mod sănătos de activare a primei chakre. Cu cît este mai competitiv, fizic şi implică mai multe riscuri, cu atît un sport se adresează în mai mare măsură primei chakre. Boxul şi fotbalul sînt principalele exemple ale acestei energii brute, agresive. Săriturile cu paraşuta, condu­cerea unei maşini de curse şi alte activităţi similare cu riscuri mari în ceea ce priveşte supravieţuirea ţin, de asemenea, de cea dintîi chakră. La fel şi căutarea senzaţiilor tari, cum ar fi activităţile din parcurile de distracţii sau furişarea pe ici, pe colo cu speranţa că nu vei fi prins!  In esenţă, această chakră este cel mai profund şi cel mai personal aspect al sinelui. Este departe de chakrele colective, fiind aşadar, dintre toate, cea mai defensivă, mai competitivă şi mai orientată spre sine. Cînd simţim că supravieţuirea ne este ameninţată, regulile se schimbă, conservarea sinelui fiind un instinct puternic.
     Memoria speciilor stimulează instinctele în acest punct -codificarea biologică. Nu este doar o atitudine sau o părere. Instinctul este rezultatul final al evoluţiei speciei tale - instinctul de supravieţuire. Dacă acţionezi de la acest nivel al conştiinţei, obiectivul tău principal este să rămîi în viaţă; dar chiar şi acest lucru pare o provocare. Acţiunile tale sînt dirijate mai curînd de frică decît de credinţă.
     Acesta este nivelul de conştiinţă la care experimentezi cea mai mare separare de spirit. Dacă te afli la acest nivel, este uşor să te simţi izolat şi privat de acele bucurii ale vieţii pe care ceilalţi par să le aibă. In acest caz, evadează în mijlocul naturii şi lasă-te în voia laturii tale instinctuale. Simte viaţa, iar trăirile specifice celei de-a doua chakre nu vor întîrzia să-şi facă simţită prezenţa. Pentru a menţine echilibrul la acest nivel, condiţia ta socială, casa, ocupaţia şi familia ta trebuie să-ţi ofere resursele corespun­zătoare pentru a veni în întîmpinarea nevoilor tale de siguranţă  fundamentale. Poţi simţi diverse lucruri în legătură cu acest aspect de la acceptabilitate la abundenţă, însă principalul este să nu ai nevoi urgente. Pentru a obţine o asemenea stare de echilibru, trebuie să-ţi dai seama care sînt nevoile tale în acest domeniu şi să ai suficiente resurse pentru a veni în întîmpinarea lor. Cînd energia este în stare de echilibru, ea se înalţă firesc la nivelul celei de-a doua chakre.
         Nu uita că, dacă puterea ta de concentrare nu depăşeşte nivelul acestei chakre, necesităţile sale nu vor părea să fie satisfăcute. Omul bogat care are, în bancă, bani ca nimeni altul -şi totuşi se simte nemulţumit şi nesigur - este o exemplificare perfectă a acestei situaţii.  In viaţă sînt multe situaţii cînd teama determină comportamentul. Dacă simţi că te afli într-o stare de dezechilibru, cercetează-ţi cîmpul energetic şi vezi dacă nesiguranţa şi temerile îţi domină conştiinţa. Dacă este aşa, atunci înseamnă că se impune resta­bilirea echilibrului primei chakre. Sau, dacă pur şi simplu simţi o nevoie sporită de siguranţă, pasiune, forţă şi intensitate, din nou trebuie să te concentrezi asupra primei chakre. încearcă „Postura arborelui", pentru a cîştiga în stabilitate şi echilibru. Pentru a stimula puterea laturii tale instinctuale, ieşi în mijlocul naturii şi simte că faci parte din structura vieţii.
       Nu uita că absorbi aceeaşi forţă vitală ca şi copacii măreţi din jurul tău. Vizualizează culoarea roşie şi simte cum puterea şi vitalitatea ei îţi străbate întreaga fiinţă. Pentru a-ţi uşura efortul, ai putea să porţi o cămaşă roşie sau o eşarfă de aceeaşi culoare. Fă o plimbare, încercînd în acelaşi timp să vezi în cîte moduri te poţi armoniza cu culoarea roşie. Pentru a te acorda mai uşor cu forţa şi pasiunea în stare de echilibru, poţi folosi ca etalon granatul, rubinul sau obsidianul. Teama are menirea de a funcţiona ca semnal de alarmă, şi nu ca o stare de conştiinţă. învăţînd cum să stimulezi şi să echilibrezi prima chakră, te poţi elibera de o mentalitate bazată pe frică. Ştii că latura ta instinctuală este armonizată în cel mai înalt grad şi îţi imaginezi, în plan secund, aceste instincte în stare de alertă. Dacă te ameninţă un pericol real oarecare (de exemplu, o maşină care este cît pe ce să te lovească în timp ce traversezi strada), ai încredere că instinctele tale te vor avertiza în mod corespunzător, salvîndu-te din calea primejdiei.
        Aceasta îţi eliberează conştiinţa şi îţi permite să te concentrezi asupra unor preocupări mai plăcute - ceea ce constituie baza celei de-a doua chakre.

Niciun comentariu: