Despre mine

"Nobody can make you feel inferior without your permission." - Eleanor Roosevelt

20 martie 2011

Ce sunt Chakrele?

       Chakrele reprezintă un străvechi model de stimulare şi echilibrare energiilor fizice, emoţionale, mentale şi spirituale. Aceste vîrtejuri energetice constituie un fel de hartă a universului tău lăuntric. Cu cît energia curge mai liber în fiinţa ta, cu atît mai puternică este starea ta de sănătate şi de bună dispoziţie.
     Atunci cînd problemele, provocările şi dificultăţile de tot felul îţi tulbură viaţa, găseşti în modelul chakrelor un instrument pentru  identificarea sursei conflictului din propria ta fiinţă. Chakrele sunt vîrtejuri rotitoare de energie subtilă localizate de-a lungul coloanei vertebrale, de la bazin pînă la creştetul capului. Fiecare dintre cele şapte chakre principale oferă o perspectivă diferită asupra vieţii sau a oricărei situaţii date.  Aceeaşi problemă, trăită la diferite niveluri ale conştiinţei, capătă cu totul alte semnificaţii. Imaginează-ţi coloana verte­brală ca fiind axul unui lift,  iar chakrele - diversele etaje de la care putem experimenta viaţa. Cînd urci de la un etaj al con­ştiinţei la altul, perspectiva ta se extinde. 
     Sau imaginează-ţi chakrele ca fiind şapte etaje ale unei clădiri. Cînd te afli la parter şi te uiţi pe fereastră, ceea ce vezi este semnificativ diferit de imaginea percepută de la fiecare dintre celelalte etaje. Cu fiecare înălţare succesivă, imaginea devine mai vastă. Ideal ar fi să ai ferestre curate la fiecare etaj, pentru ca imaginea să poată fi cît mai clară. Tot felul de credinţe pot întuneca ferestrele şi atunci trebuie să fii gata să-ţi pui convingerile sub semnul întrebării, pentru a le curăţa.
  De la fiecare etaj succesiv, percepţia ta se extinde pe măsură ce devii conştient de o realitate mai amplă, ce include etajul anterior şi, de asemenea, o perspectivă ce depăşeşte viziunea pe care o aveai înainte. Scopul este percepţia clară: ferestre curate, nu întunecate de credinţele condiţionate cultural.
        Chakrele determină modul în care îţi foloseşti energia. Ele sînt bateriile pentru diferitele niveluri ale energiei tale  vitale: primesc, stochează şi emană energie, interacţionînd cu forţa vitală universală. Libertatea cu care energia poate circula într-un du-te-vino continuu între fiinţa ta şi univers este în strînsă legătură cu starea de sănătate resimţită.
Orice blocări sau restricţii în recepţia sau exprimarea acestei energii vitale vor determina o proastă funcţionare a organismului ca întreg, ce se va manifesta prin boală, disconfort, deficit energetic, teamă sau dezechilibru emoţional. Familiarizîndu-te cu sistemul chakrelor - felul în care acţionează şi cum ar trebui să funcţioneze în mod optim -, poţi depista propriile blocaje şi restricţii, dezvoltînd în acelaşi timp principii orien­tative pentru înlăturarea obstacolelor. Prin blocaj înţeleg restricţie, avînd în vedere că o blocare completă duce la întreruperea legăturii cu forţa vitală universală - i.e., moarte fizică.
       Oricine are chakre - şi toate funcţionează. Această afirmaţie ar trebui să-i liniştească pe aceia dintre voi care-şi fac tot felul de griji legate de faptul dacă au sau nu toate chakrele. Dacă sînteţi vii, le aveţi! Este surprinzător cît de multor oameni li s-a spus că nu toate chakrele lor funcţionează. Ba funcţionează, însă gradul de eficienţă diferă de la un individ la altul şi între diversele etape din viaţa omului.
     Primul nivel de înţelegere a chakrelor constă în perceperea acţiunii lor în viaţa ta ca un flux energetic. Aceeaşi forţă vitală ce străbate toţi copacii, plantele, animalele, norii, rîurile şi munţii parcurge şi fiinţa ta, prin sistemul de chakre, într-un mod organizat, perceptibil. Acest lucru poate fi observat şi experimentat, dar mai întîi trebuie să dezvolţi perspectiva martorului.
     Nivelurile energetice reprezentate de chakre  sînt aspecte subtile diferite ale forţei vitale universale. De vreme ce pentru remarcarea acestei deosebiri este nevoie de un punct de observaţie, acest prim nivel de înţelegere necesită dezvoltarea unei „conştiinţe de martor" - „să fii în lume, dar nu din această lume", potrivit unei maxime din Sfînta Scriptură.  Asta înseamnă să te situezi, simultan, pe două două niveluri de experienţă: să fii întru totul prezent în trăirea momentului, iar în acelaşi timp să observi experienţa cu detaşare. Acesta este un martor. Fără un buletin de participare nu poţi şti care sînt jucătorii - doar martorul are buletinul de participare şi poate identifica jucătorii pe teren. ).  Cei care sînt binecuvîntaţi cu o vedere suprasenzorială suficient de dezvoltată pentru a percepe chakrele le descriu ca fiind vartejuri energetice care se rotesc asemenea unor roţi luminoase, fiecare dintre ele radiind o culoare ce-i este proprie. Cu cît aceste roţi se învîrt mai repede, cu atît cantitatea de energie pe care ele o pot primi şi transmite este mai mare. în toate cazurile, frecvenţa energiei este cea mai scăzută în chakra bazinului, crescînd pe măsură ce urcăm spre chakra creş­tetului ; la fel, notele muzicale se succedă în sens crescător, iar curcubeul este parcurs de la roşu la violet. Manifestările combinate ale acestor roţi luminoase creează aura - iradiere subtilă, de către chakre, a unei energii luminoase.
      Adeseori chakrele sînt asociate cu sistemul glandelor endo­crine. Aşezarea lor în corp corespunde cu amplasarea multora dintre aceste glande cu secreţie internă, iar semnificaţia fiecărei chakre în parte este strîns legată de funcţia glandei cores­punzătoare. Totuşi, ar fi o greşeală să vedem această legătură ca fiind una de natură fizică. Deşi sînt localizate de-a lungul coloanei vertebrale şi sînt poziţionate chiar în faţa ei, cu siguranţă, chakrele nu sînt de natură corporală.
     Energia chakrelor, mai degrabă subtilă decît materială, pă­trunde toate aspectele vieţii tale. Conştientizînd fiecare dintre influenţele lor, îţi vei deplasa atenţia de la ceea ce este manifest la energia din spatele evenimentelor, acolo unde se poate produce adevărata schimbare.
          Lucrul cu chakrele necesită echilibru. Aceasta este condiţia generală pentru o circulaţie liberă de-a lungul întregului  sistem  al chakrelor. Fără echilibru, te fixezi  într-o zonă dezechilibrată  a vieţii tale, ceea ce va crea  situaţii, scenarii şi probleme legate de chakra aflată în dezechilibru. Este inutil să încerci restabilirea echilibrului dintr-un punct de dezechilibru, deoarece întotdeauna  compensezi  în exces, depunînd un efort prea mare, ce determină dezechilibru spre cealaltă polaritate - o oscilaţie în jurul punctului de echilibru în încercarea de a-l dobîndi, în locul unei cufundări în el.

Niciun comentariu: