Despre mine

"Nobody can make you feel inferior without your permission." - Eleanor Roosevelt

07 martie 2011

Caracteristicile AUREI

 Creşterea capacităţii de percepere şi conştientizare a aurei începe cu înţelegerea caracteristicilor ei fundamentale
   1.  Fiecare aură are propria sa frecvenţă, care este unică
  Orice cîmp energetic este unic în felul său. Nu există două identice întru totul. însă pot exista similitudini. Aurele pot conţine cîmpuri sonore, luminoase şi electromagnetice, dar forţa şi intensitatea fiecărei componente variază de la un individ la altul. Fiecare persoană îşi are propria sa frecvenţă, unică.
 Atunci cînd frecvenţa aurei tale este apropiată de frecvenţa celorlalţi, se creează o legătură naturală: „te înţelegi" mai bine cu aceste persoane. Nu este ceva neobişnuit să-i auzi pe alţii spunînd că asemenea legături sunt semnul existenţei unor conexiuni în vieţile anterioare - ceea ce, în unele cazuri, poate fi adevărat. însă acest lucru reflectă mai curînd o similitudine a cîmpului aurie, deci o similitudine în frecvenţa individuală la nivel fizic, emoţional, mental şi/sau spiritual, indiferent de legăturile din vieţile anterioare.
     Pe de altă parte, există persoane ale căror cîmpuri aurice pot avea frecvenţe mult diferite de a propriei tale aure, ceea ce poate determina o reacţie instantanee de antipatie faţă de o asemenea persoană, o senzaţie de disconfort, agitaţie etc. De multe ori, aceste prime impresii subtile pe care le transmiţi şi le percepi reflectă modul în care aura ta se armonizează în frecvenţă cu cealaltă persoană. Asta nu înseamnă neapărat că ceva nu este în regulă cu cealaltă persoană, ci mai curînd faptul că cele două cîmpuri energetice nu sînt în rezonanţă. Ceea ce iniţial poate fi o disonanţă între doi indivizi poate deveni ulterior o relaţie perfect armonioasă, după o convieţuire îndelungată. Este un fenomen reflectat adeseori în cazurile unor persoane care exemplifică zicala „contrariile se atrag".
Prin exerciţiu, poţi învăţa să adaptezi şi să schimbi frecvenţa aurei tale, ceea ce te va ajuta să te integrezi mult mai uşor în anturaj şi să stabileşti în mod armonios legături cu cei din jur. Este vorba de vechile tehnici de „schimbare a formei", deoarece trebuie să-ţi poţi adapta energia aurei la mediul înconjurător şi la persoanele cu care vii în contact. Adeseori, această capacitate apare în mod natural, ca o formă primară de autoapărare, pe care ai posibilitatea să înveţi cum să o controlezi în mod conştient, astfel încît să poţi intcracţiona cu alte cîmpuri mai puternic sau mai slab, după cum îţi este necesar.
      2. Aura ta interacţionează cu cimpurile aurice ale celor din jur
Datorită puternicelor proprietăţi electromagnetice ale aurei, în permanenţă dai şi primeşti energie. De flecare dată cînd intri în contact cu o altfi persoana, poate avea loc un transfer de energie: poţi transmite din propria ta energie (aspectul electric) sau primi din energia altcuiva (aspectul magnetic). Cu cît persoanele cu care vii in contact sunt mai multe, cu atat mai important este schimbul energetic.
Dacă nu conştientizezi acest schimb, la sfîrşitul zilei te poţi trezi cu acumulări enorme de rămăşiţe energetice care îţi vor da un sentiment de epuizare şi dintr-o dată te trezeşti asaltat de tot felul de idei, gînduri şi sentimente stranii. Am avut cu toţii zile în care ne simţeam de parcă am fi luat-o razna. în realitate, aceste trăiri s-ar putea să nu aibă nici o legătură cu propria ta persoană, fiind mai curînd rezultatul energiei acumulate în urma contactului cu cei din jur, în cursul zilei.
Fiecare dintre noi a întîlnit persoane care prin prezenţa lor absorbeau parcă toată energia din jur. Vorbind cu ei, la telefon sau faţă în faţă, te simţi obosit, stors de puteri. Cînd persoana respectivă pleacă sau închide telefonul, de multe ori te simţi de parcă ai fi primit un pumn în stomac. Acest gen de schimb energetic este foarte nesănătos, deoarece în astfel de momente experimentezi fenomenul de absorbire a energiei din propria ta aură.
3. Cîmpul energetic uman interacţioneaza şi cu alte ctmpuri energetice, cum ar fi cel animal, vegetal, mineral, etc.
Datorită structurii sle atomice, orice fermq materială, însufleţită sau nu, poseda cimpuri energetice. Cimpurile însufleţite sint mai puternice si mai uşor detectabile, însă toate pot contribui la intarirea  propriului tau camp energetic. Prezenţa în mijlocul naturii iti echilibreaza si iti purifică aura. Există multa intelepciune in obiceiul sanatos de a îmbrăţişa un copac, deoarece copacii au cîmpuri energetice active, iar interacţiunea lor cu cîmpurile energetice umane este foarte dinamică. Fiecare copac are propria sa frecvenţă, unică, la fel ca şi oamenii. Din acest motiv, „îmbrăţişarea" fiecărui alt copac are un efect diferit: dacă stai sub o salcie timp de 5-10 minute, poţi alunga durerile de cap; pinii interacţionează cu energia umană într-un mod purificator, absorbind şi îndepărtînd sentimentele negative din aură, mai ales sentimentul de vinovăţie. (Pinul nu este afectat de acest proces, deoarece el absoarbe respectivele energii nega­tive şi le foloseşte ca pe un fel de îngrăşămînt.)
Cristalele şi pietrele s-au bucurat de o reînnoită popula­ritate în anii '80, datorită proprietăţilor lor electromagnetice. Energia eliberată de diferite cristale şi roci este absorbită cu uşurinţă de către cîmpul aurie al omului. Un bun mijloc pentru a constata efectele cristalelor şi ale copacilor asupra aurei este măsurarea. Ţine un cristal în mînă timp de cîteva minute sau îmbrăţişează un copac pentru un moment, după care măsoară-ţi aura. Compară rezultatul cu o măsurătoare anterioară şi vei constata că aura ta şi-a sporit dimensiunea.
Şi aurele animalelor te influenţează. S-au făcut cercetări în mai multe zone ale ţării cu privire la efectele animalelor de companie asupra persoanelor în vîrstă şi a bolnavilor.  Creşterea unui animal de casă s-a dovedit eficientă în scăderea tensiunii, deoarece prezenţa animalului echilibrează aura şi stabilizează energiile fizice, emoţionale, mentale şi spirituale.
   4. Cu cît contactul este mai îndelungat şi mai direct, cu atît mai important este      schimbul energetic
        Aura ta îşi va lăsa amprenta pe toate lucrurile din jurul tău cu care interacţionezi - adică o altă persoană, o parte din mediul înconjurător sau chiar un obiect. Cu cît contactul este mai îndelungat şi mai direct, cu atît mai puternică va fi amprenta lăsată. Aspectul electromagnetic al aurei este cel care te face să magnetizezi obiectele şi locurile. Dacă obişnuieşti să stai pe un anumit scaun, de exemplu, laşi în jurul său urme ale propriei tale energii. Devine scaunul tău. Dacă în copilărie ai avut camera ta, ştii că sentimentul pe care ţi-1 dă este diferit de ceea ce simţi în camera părinţilor sau în cea a fratelui ori surorii tale.
      Aura ta încarcă mediul înconjurător cu o energie similară şi în armonie cu propriul tău tip de energie. Multe persoane nu pot dormi decît în propriul lor pat, deoarece un pat străin nu posedă tipul de energie cu care se simt bine. De cîte ori eşti nevoit să-ţi schimbi patul în care dormi, îţi iei haine noi sau te muţi într-o casă nouă, există o perioadă de acomodare în care aura ta magnetizează şi armonizează mediul încon­jurător sau obiectul respectiv cu propriile tale frecvenţe energetice.
       Păturica unui copil sau păpuşa lui favorită se va magnetiza cu energia aurei sale. Jucăria sau păturica absoarbe energie. Atunci cînd ţine în braţe jucăria sau păturica, copilul se reîncarcă, este felul lui de a se reechilibra si de a restabili contacul cu energia lui tmulaincnlală, De aceea, după o zi plină de activitate, este foarte liniştitor pentru copil să se joace sau pur şi simplu să ţină în braţe păturica sau jucăria preferată, folosind astfel din rezervele de energie acumulată în obiectul respectiv. Copiii sînt nemulţumiţi cînd păpuşa sau păturica sînt puse în maşina de spălat, pentru că-şi dau seama că spălatul le va curăţa de încărcătura energică acumulată de-a lungul timpului.  Acelaşi principiu stă la baza existenţei şalurilor şi covo­raşelor pentru meditaţie şi rugăciune : acestea sînt încărcate cu o anumită frecvenţă energetică, aceea a meditaţiei şi a rugăciunii. Astfel, cu fiecare nouă folosire în acest scop, energia respectivă se magnetizează din ce în ce mai puternic, iar individului îi vine din ce în ce mai uşor să intre şi să rămînă în starea de concentrare necesară meditaţiei.
Psihometria (citirea vibraţiilor existente în obiecte) se bazează pe interacţiunea aurei proprii cu obiectul respectiv. Cu cît contactul personal cu un obiect este mai îndelungat, cu atît mai puternic obiectul respectiv se încarcă cu o energie similară cu aceea a individului. Ţinînd obiectul respectiv în mînă, o persoană senzitivă se încarcă la rîndul ei cu această energie, putînd avea revelaţii cu privire la stăpînul obiectului.
Cu cît eşti expus mai mult la anumite tipuri de energie, cu atît mai mult vei fi influenţat de ele şi le vei influenţa la rîndul tău. Dacă energia celuilalt este mai puternică, ea îţi va aduce mai uşor la rezonanţă propriul tău cîmp energetic ori va crea mai lesne o legătură cu el - sau invers, dacă energia ta este mai puternică. De aceea, presiunile seme­nilor constituie o influenţă puternică. Energiile unui grup întreg sînt mai puternice decît ale unui singur individ. Cu cît este mai strîns contactul dintre individ şi grup, cu atît mai mult aura individului se va armoniza cu aceea a gru­pului, reflectînd doar caracteristicile acestuia.
Contactul intim - cum ar fi activitatea sexuală - creează o întrepătrundere a energiilor aurice ale persoanelor. în timpul activităţii sexuale, între cei implicaţi se desfăşoară un schimb de energie aurică extrem de profund, iar legătu­rile şi „reziduurile" energetice pot dura mult mai mult decît în cazul unui contact de ocazie, ele neputînd fi curăţate şi echilibrate cu uşurinţă. Indiferent care este convingerea ta cu privire la acest subiect, este bine să ştii că nu există „sex de ocazie". Astfel, o persoană care trăieşte în promiscuitate ajunge să creeze întrepătrunderi de energii provenind de la diverse persoane la niveluri foarte subtile, dacă legăturile energetice nu sînt bine controlate şi purificate înainte de contactul intim cu o altă persoană.
Cu cît contactul cu cei din jur este mai îndelungat şi mai intim, cu atît mai subtile şi mai puternice sînt interacţiunile cîmpurilor aurice. Părinţii (în special mama) împărtăşesc cel puţin o părticică din cîmpul lor aurie cu propriul copil de-a lungul întregii lor vieţi. în relaţiile puternice există o întrepătrundere dinamică şi o împărtăşire deosebită a acestor energii. O explicaţie a fenomenului de doliu după moartea cuiva ar fi retragerea energiei individuale pe care persoana decedată o împărtăşea cu cei din jur. Cu cît relaţia cu cel dispărut este mai apropiată şi mai intimă, cu atît mai îndelungat este procesul de desprindere a energiilor. Chiar şi în fami­liile unde nu părea că există prea mullă apropiere intervine o senzaţie de vid, pe măsură ce energia decedatului se desprinde şi se retrage din cîmpurilc celor rămaşi în viaţă.
     5. Aura - şi schimbările din cadrul ei -reflectă trăsăturile fizice, emoţionale, mentale şi spirituale ale individului
Culorile, claritatea lor, mărimea şi forma aurei etc., toate sînt elemente care oferă informaţii despre sănătatea şi buna dis­poziţie a individului. După cum vom vedea mai tîrziu, e uşor să vezi aura - mai greu este să interpretezi ceea ce vezi.
In general, un cîmp aurie slab te face mai vulnerabil în faţa influenţelor exterioare care pot varia de la sensibilitate la boli pînă la dezechilibre emoţionale sau mentale. Un bun exemplu este mediul din birourile mari. Cînd eşti odihnit, larma din jur - ţăcănitul maşinilor de scris sau zgomotele diverselor aparate - nu te deran­jează ; le poţi ignora mai uşor. Pe măsură ce trec orele, şi energia ta scade, iar vibraţiile aurei se diminuează. în acelaşi timp, devii mult mai sensibil la zgomotele din jur, care încep să te afecteze: îţi penetrează cîmpul aurie, creînd iritare şi dezechilibru. Cu cît devii mai conştient de acest lucru, cu atît mai uşor poţi lua măsuri pentru a-ţi menţine aura echilibrată şi protejată.
De fiecare dată cînd treci printr-o stare emoţională puter­nică, o schimbare corespunzătoare se produce în aura ta, putîndu-i afecta culoarea, forma sau diverse alte aspecte. Acelaşi lucru este valabil în cazul reacţiilor mentale şi spirituale. Activităţile în care te implici se reflectă în propria ta aură.
     Culorile şi intensitatea lor pot varia foarte mult de-a lungul  zilei.   Totul  se  petrece  în  strînsă  legătură  cu evenimentele ce au loc în viaţa ta. De obicei, una sau două vibraţii coloristice sînt mai stabile, reflectînd acţiuni în care eşti implicat pentru o anumită perioadă; sînt culori ce pot reflecta durate cuprinse între o lună şi un an. Intensitatea culorii este ca un fel de barometru de-a lungul evoluţiei în acest timp. De exemplu, o abundenţă de culoare verde în aură, cu o extindere pînă la 1,2-1,8 m în jurul corpului, poate reflecta o perioadă de creştere şi schimbări cuprinsă între patru şi şase luni. Din nou însă, nu te poţi fixa rigid pe o singură interpretare. De-a lungul unei zile pot avea loc mai multe schimbări în culoarea aurei, fiecare vibraţie fiind suprapusă tipului de energie în care eşti implicat într-un moment anume al vieţii tale. în mijlocul culorii verzi pot apărea diverse alte culori cu intensităţi diferite, fiecare reflectînd numeroase aspecte ale evoluţiei şi schimbării. Din această cauză, interpretarea aurei devine un proces dificil care, în ciuda tatonărilor şi greşelilor, va necesita antrenament şi folosirea intuiţiei.
    Exerciţiu
    Atragerea şi respingerea aurei
Este un exerciţiu care poate fi executat cu uşurinţă împreună CU un prieten. Este un mijloc foarte bun de a dovedi că propriul cîmp energetic ce te înconjoară se întrepătrunde cu trupul fizic şi-l afectează foarte mult.
 Cere-i prietenului tău să stea în picioare cu spatele la tine.
2.   Depărtează-te la o distanţă de aproximativ 1 m şi ridică-ţi palmele ca şi cum le-ai sprijini de spatele lui .
3.  întinde braţele şi mîinile încet, ca şi cum ai împinge un perete invizibil.
4.  După ce le-ai întins perfect, retrage-le ca şi cum ai trage spre tine acel perete invizibil.
5.  Repetă mişcările. împinge - Trage - înainte - înapoi. Execută mişcările lent şi concentrează-te asupra lor.
6.  Efectuînd aceste mişcări, acţionezi prin împingere şi tracţiune asupra aurei prietenului tău. Drept urmare, vei vedea corpul său legănîndu-se înainte şi înapoi. Cînd faci mişcarea de împingere, corpul prietenului se va înclina spre înainte, în timp ce mişcarea de tracţiune îl va determina să se încline spre înapoi.
7.  Prietenul cu care faci acest exerciţiu trebuie să stea cu spatele la tine pentru a nu vedea mişcările pe care le faci şi astfel să fie influenţat de ele în mod inconştient.
8.  Uneori, balansarea corpului ce se produce în timpul acestui exerciţiu nu poate fi uşor percepută de către parti­cipanţi, caz în care poţi recurge la o a treia persoană, pe post de observator, care să stea la o distanţă de 1,5-3 m în lateral, astfel încît să vă vadă din profil. Mişcarea corpului ca rezultat al acţiunii asupra aurei va fi uşor de perceput.
9.  Schimbaţi. Pune-l pe prietenul tău să acţioneze asupra aurei tale. Apoi ia tu însuţi locul observatorului. Aminteşte-ţi că te afli la începutul unui proces prin care urmăreşti să-ţi confirmi realitatea cîmpului aurie ce înconjoară corpul uman.
10.  Uneori este bine ca în faţa prietenului a cărui aură este supusă acţiunii tale să stea o altă persoană, care să-1 prindă, în caz că balansul imprimat de împingerea aurei l-ar face să cadă.
      Deoarece aura este o parte dinamică a întregului sistem energetic, mişcările de împingere şi atragere asupra ei determină balansarea corpului fizic spre înainte şi înapoi.

Niciun comentariu: