Despre mine

"Nobody can make you feel inferior without your permission." - Eleanor Roosevelt

30 martie 2011

Instinctul de supravieţuire: prima chakră

Culoare: roşu
Cristale: rubin, graţiat, obsidian
Localizare: baza coccisului
Este rădăcina fiinţei tale şi legătura ta cea mai profundă cu trupul tău şi cu pămîntul. Fiecare dintre noi are un corp şi latura lui instinctuală. Desigur, omul nu are doar o natură instinctuală, însă aceasta constituie o parte vitală fiinţei noastre.
Impulsul primar asociat cu această chakră este supravie­ţuirea - este cea mai instinctivă dintre toate chakrele. Hrana, îmbrăcămintea, adăpostul şi protecţia sînt necesităţile la care ea reacţionează; sexul, pentru procreare şi perpetuarea speciei, este, de asemenea, un impuls al acestei chakre. într-un cuvînt, supravieţuirea este impulsul fundamental.
    Pentru a înţelege prima chakră, acordă o atenţie deosebită laturii instinctuale a fiinţei tale şi lucrurilor de care ai nevoie pentru a te menţine în viaţă. Ai un corp. Energia cea mai pură te învăluie atunci cînd găseşti un loc de pe pămînt care îţi înviorează trupul în cel mai înalt grad. în natură, fiecare animal are un habitat specific, în care se simte cel mai bine. Ce fel de mediu şi de habitat îţi stimulează cel mai mult fiinţa? La modul ideal, ar trebui ca dimineaţa, cînd ieşi pe uşă, să simţi cum climatul, vege­taţia te învigorează - pur şi simplu să simţi mediul înconjurător.
Această sensibilitate diferă de la un individ la altul. Unii se simt bine la munte, alţii pe plajele fierbinţi, alţii în grădini bine îngrijite, alţii în oraşe, iar alţii în spaţii deschise. Descoperă-ţi legătura cu această forţă vitală - este un proces care ar putea determina o confruntare cu propriile tale convingeri: ce te faci dacă locul ce-ţi este sursă de energie nu se potriveşte cu stilul de viaţă pe care ţi-l doreşti? Mulţi dintre noi s-au născut în locuri care nu se potrivesc cu conexiunea lor vitală funda­mentală. Dacă este şi cazul tău, atunci probabil că ai vrea să descoperi care mediu te revigorează cel mai mult.
     Caută-l, într-un fel sau altul. Dacă nu concepi să te muţi într-un loc cît se poate de încîntător din mijlocul naturii, caută locul respectiv în mediul în care trăieşti. Căci natura este pre­zentă pretutindeni, chiar şi în oraşe. Ceva creşte undeva. Participă, interacţionează cu forţa vitală şi simte cum te învigorezi. Adu flori în casă sau la birou. Caută un copac preferat cu care să stabileşti o legătură. Corpul uman al fiecăruia dintre noi simte nevoia unei interacţiuni cu natura, într-un fel sau altul. Impulsul unei prime chakre sănătoase caută acest contact.
Perspectiva supravieţuirii
Această chakră este prima dintre cele inferioare, unde se iniţiază procesul de individualizare. Plecînd de la acest nivel, nu este greu de înţeles; este încorporat sub forma instinctului de supravieţuire. Este animalul din noi, partea cea mai depărtată de legătura cu Divinitatea, care acţionează pe baza instinctului de supravieţuire specific junglei: „Să nu ai încredere în nimeni".
La nivelul acestei chakre se desfăşoară primul test de conştiinţă. Aici îţi aperi, în cele din urmă, sensul diferit al sinelui sau eşti înghiţit în normele codificate cultural ale timpului tău. Cu toţii sîntem determinaţi cultural, verbal şi nonverbal. Aşteptările din partea familiei, şcolii, Bisericii, prietenilor şi colegilor de muncă ne oferă un puternic mesaj despre cum ar trebui să ne armonizăm cu ceilalţi. Dacă nu reuşeşti să evaluezi această determinare întrebîndu-te dacă aceste influenţe sînt benefice pentru tine, atunci vei avea, probabil, sentimentul că ai pierdut orice legătură cu propria ta viaţă. Cînd ai succes într-o viaţă pe care ţi-o aleg alţii, dar care nu ţi se potriveşte, vei simţi o povară.
       De asemenea, tot aici trebuie să înfrunţi testul de securitate. Vei aborda cu credinţă sau cu teamă chestiunile de supravieţuire ? Acesta este testul. Teama ne impulsionează şi mai mult în direcţia izolării, în vreme ce credinţa ne face să conştientizăm curgerea vieţii, mai grandioasă decît fiinţa noastră. Pentru a echilibra această chakră, trebuie să crezi că, dincolo de indivi­dualitate, există o realitate mai amplă.
    La nivelul primei chakre, problemele de supravieţuire sînt dominante. Aici, ori te afli într-o stare de echilibru, ori nu. Dacă eşti echilibrat înseamnă că ai căutat şi ai găsit acel mediu prielnic fiinţei tale. Dacă descoperi modalitatea de a te bucura de dezvoltarea acelor capacităţi necesare supravieţuirii, atunci supra­vieţuirea ta se realizează firesc şi elegant. Viaţa ta funcţionează.
Expresia dezechilibrată a supravieţuirii
Primul indiciu al unei stări de dezechilibru este sentimentul de nesiguranţă. Dacă nu există suficiente resurse pentru a furniza hrana, îmbrăcămintea sau adăpostul necesare, nevoile acestei chakre te vor măcina în aşa măsură, încît îţi va veni foarte greu să te concentrezi şi asupra altor probleme. Una dintre provocările acestor necesităţi este recunoaşterea lor ca fiind diferite de la un individ la altul şi va trebui să descoperi, în cazul tău, de ce ai nevoie ca să te simţi în siguranţă.
Dacă eşti în stare de dezechilibru, atunci înseamnă că teama de insuficienţă ţi-a întunecat percepţiile, instalîndu-te într-un ciclu de nesiguranţă - iar avînd acest sentiment şi abordînd viaţa din perspectiva victimei, găseşti în toate prea multe scenarii care să-ţi confirme opinia despre lipsuri. Cît timp chestiunile privind supravieţuirea sînt în dezechilibru, nu ai capacitatea de a aborda perspectiva extinsă a celorlalte chakre. Cunoaşterea acestui lucru ar trebui să te motiveze să restabileşti echilibrul acestei prime chakre, ceea ce ţi-ar permite să sporeşti conştientizarea ei.
    Cînd nevoile acestei chakre nu sînt în echilibru, perspectiva ta va fi deformată de starea de nesiguranţă. Cu toţii sîntem familiarizaţi cu aceste sentimente. Dacă ai acceptat faptul că siguranţa înseamnă „poziţie defensivă", atunci încerci per­manent să îţi întăreşti apărarea, pentru orice eventualitate. Alternativ, o stare de dezechilibru s-ar putea manifesta ca o lipsă reală în plan material, ce reflectă şi justifică dezechilibrul interior.
      Nu uita că o percepere energetică a vieţii este întotdeauna determinată în primul rînd de legătura ta cu energia chakrei şi doar în al doilea rînd de manifestarea în exterior. Nu aştepta ca universul fizic să revină la starea de echilibru pentru ca tu să te simţi echilibrat aici. Nu vei reuşi, deoarece dezechilibrul exterior este o reflectare a celui lăuntric. Să fim cinstiţi: dezechilibrul interior nu este produs de situaţii exterioare, ci, de fapt, el determină situaţiile din lumea înconjurătoare. Aceasta este perceperea energetică a vieţii - modifică experienţa lăuntrică a energiei şi lumea exterioară va răspunde în mod corespunzător.
Exerciţiu
Cînd te simţi în nesiguranţă din cauza notelor de plată neachitate sau pentru că s-ar putea să rămîi fără nici un venit, încearcă acest exerciţiu pentru cultivarea unei baze de securitate fără nici o legătură cu banii. Mai întîi abordează situaţia ta dintr-o perspectivă energetică - înţelege că lumea exterioară nu determină experienţa. Desigur, din perspectiva eului, pare că sentimentele de nesi­guranţă ar fi cauzate de notele de plată. încearcă să nu uiţi faptul că aceasta este o iluzie în a cărei capcană cădem foarte uşor. Pentru a te vindeca de această nesiguranţă, fă o plimbare în mijlocul naturii. Nu pentru mişcare, ci pentru a comunica. Observă abundenţa vieţii şi contemplă curgerea forţei vitale universale în întreaga natură. Există destulă forţă vitală pentru a însufleţi toate speciile de plante, de animale, rîurile, norii... Aceeaşi forţă vitală străbate întreaga natură. în cele din urmă, simţi cum aceeaşi forţă te cuprinde şi pe tine. Şi atunci înţelegi, dintr-o dată, că nu tu îţi trăieşti viaţa pur şi simplu, ci viaţa este cea care te sălăşluieşte! îţi dai seama că nu voinţa ta este cea care face să-ţi bată inima, plămînii să respire sau sîngele să circule. Este o forţă mai mare, care însufleţeşte orice formă de viaţă, iar tu eşti parte a acestui sistem. Şi-ţi dai seama că, dintr-o dată, toată nesiguranţa ta a dispărut.
     Mulţi indivizi dezechilibraţi la nivelul primei chakre încearcă să se adapteze la o viaţă pe care ceilalţi o consideră corespun­zătoare fără suficiente analize de sine pentru a determina dacă aceste situaţii corespund într-adevăr nevoilor lor reale. Dacă aceasta este şi situaţia ta, vei descoperi că ai unele nevoi stringente care necesită atenţie.
       Un exemplu evident este tînăra mamă cu trei de copii pe care soţul a părăsit-o. Nevoile urgente de supravieţuire vor constitui un factor de epuizare pentru energia ei. Un exemplu mai puţin evident este tînărul care a reuşit în societate înainte de a descoperi care sînt propriile lui valori. Se poate manifesta un sentiment de nesiguranţă şi în situaţia în care nu există probleme legate de hrană, îmbrăcăminte sau adăpost. Oricum, chiar dacă bogăţia materială nu are pentru el o valoare semni­ficativă, siguranţa lumii va fi percepută ca inexistentă, iar el va căuta în continuare, cu aviditate, siguranţa interioară. Poate că a obţinut un apartament de lux, chiar în mijlocul unui oraş mare, doar pentru că era lucrul dorit de o persoană cu statutul său social. Ar fi foarte bine dacă aceasta ar răspunde necesi­tăţilor lui de securitate personală. Dacă totuşi este genul de om care, pentru o bună stare de sănătate, ar avea nevoie să trăiască la ţară, atunci se va simţi în continuare în nesiguranţă şi va avea sentimentul unei dezrădăcinări, oricît de somptuos ar fi apartamentul său. Din acest motiv este atît de important să-ţi descoperi propriile nevoi printr-o introspecţie sinceră şi avînd conştiinţă de sine.
Cum să menţii un nivel echilibrat de supravieţuire al conştiinţei
Conştientizarea primei tale chakre este exclusiv de natură fizică. Menţinerea vieţii fizice înseamnă uzură, de vreme ce supravieţuirea este punctul focal al conştiinţei. „Ucide sau vei fi ucis", bine cunoscuta lege a junglei, este modus operandi al primei chakre. Nici chiar sexul nu este privit cu mai multă înţelegere - pofta este cea care impulsionează prima chakră. La acest nivel, sexul este doar un impuls, nimic mai mult decît un impuls biologic de perpetuare a speciei. Din perspectiva acestui centru energetic, sexul e perceput mai curînd ca act sexual pur şi simplu decît ca „a face dragoste".
      Este uşor de calificat prima chakră ca fiind primitivă, însă nu ar trebui să uităm că, dacă nu am supravieţui, interesul acordat celorlalte chakre ar fi pur teoretic! Manifestările sănătoase de la nivelul de conştiinţă al primei chakre includ un simţ al siguranţei, capacitatea de a-ţi găsi stabilitatea şi sen­timentul unei legături dintre corp şi pămînt, precum şi o conştientizare acută a instinctelor de protejeare a sinelui.
Stabilitatea poate fi cultivată prin orice fel de activităţi ce determină o legătură directă cu pămîntul - dintre care cele mai eficiente sînt grădinăritul şi plimbările desculţ pe pămîntul gol. Stabilitatea poate fi înlesnită şi prin vizualizare.
Exerciţiu
Imaginează-ţi un cablu de împămîntare ce porneşte de la coloana ta vertebrală şi se pierde în adîncul pămîntului. Cu ochiul minţii, imaginează-ţi cum orice energie mentală excesivă se scurge de-a lungul coloanei tale vertebrale şi se risipeşte în pămînt prin acel cablu de împămîntare. Imaginează-ţi cum cablul tău prinde rădăcini imense, ca ale unor copaci uriaşi. Vizualizează cum aceste rădăcini se amestecă printre rădăcinile copacilor. Acum imaginează-ţi că poţi să absorbi energia pămîntului prin respectivul cablu de împămîntare. Vizualizează cum aceeaşi forţă centrată a copacilor îţi este, de asemenea, accesibilă.
         Evident, sportul este un mod sănătos de activare a primei chakre. Cu cît este mai competitiv, fizic şi implică mai multe riscuri, cu atît un sport se adresează în mai mare măsură primei chakre. Boxul şi fotbalul sînt principalele exemple ale acestei energii brute, agresive. Săriturile cu paraşuta, condu­cerea unei maşini de curse şi alte activităţi similare cu riscuri mari în ceea ce priveşte supravieţuirea ţin, de asemenea, de cea dintîi chakră. La fel şi căutarea senzaţiilor tari, cum ar fi activităţile din parcurile de distracţii sau furişarea pe ici, pe colo cu speranţa că nu vei fi prins!  In esenţă, această chakră este cel mai profund şi cel mai personal aspect al sinelui. Este departe de chakrele colective, fiind aşadar, dintre toate, cea mai defensivă, mai competitivă şi mai orientată spre sine. Cînd simţim că supravieţuirea ne este ameninţată, regulile se schimbă, conservarea sinelui fiind un instinct puternic.
     Memoria speciilor stimulează instinctele în acest punct -codificarea biologică. Nu este doar o atitudine sau o părere. Instinctul este rezultatul final al evoluţiei speciei tale - instinctul de supravieţuire. Dacă acţionezi de la acest nivel al conştiinţei, obiectivul tău principal este să rămîi în viaţă; dar chiar şi acest lucru pare o provocare. Acţiunile tale sînt dirijate mai curînd de frică decît de credinţă.
     Acesta este nivelul de conştiinţă la care experimentezi cea mai mare separare de spirit. Dacă te afli la acest nivel, este uşor să te simţi izolat şi privat de acele bucurii ale vieţii pe care ceilalţi par să le aibă. In acest caz, evadează în mijlocul naturii şi lasă-te în voia laturii tale instinctuale. Simte viaţa, iar trăirile specifice celei de-a doua chakre nu vor întîrzia să-şi facă simţită prezenţa. Pentru a menţine echilibrul la acest nivel, condiţia ta socială, casa, ocupaţia şi familia ta trebuie să-ţi ofere resursele corespun­zătoare pentru a veni în întîmpinarea nevoilor tale de siguranţă  fundamentale. Poţi simţi diverse lucruri în legătură cu acest aspect de la acceptabilitate la abundenţă, însă principalul este să nu ai nevoi urgente. Pentru a obţine o asemenea stare de echilibru, trebuie să-ţi dai seama care sînt nevoile tale în acest domeniu şi să ai suficiente resurse pentru a veni în întîmpinarea lor. Cînd energia este în stare de echilibru, ea se înalţă firesc la nivelul celei de-a doua chakre.
         Nu uita că, dacă puterea ta de concentrare nu depăşeşte nivelul acestei chakre, necesităţile sale nu vor părea să fie satisfăcute. Omul bogat care are, în bancă, bani ca nimeni altul -şi totuşi se simte nemulţumit şi nesigur - este o exemplificare perfectă a acestei situaţii.  In viaţă sînt multe situaţii cînd teama determină comportamentul. Dacă simţi că te afli într-o stare de dezechilibru, cercetează-ţi cîmpul energetic şi vezi dacă nesiguranţa şi temerile îţi domină conştiinţa. Dacă este aşa, atunci înseamnă că se impune resta­bilirea echilibrului primei chakre. Sau, dacă pur şi simplu simţi o nevoie sporită de siguranţă, pasiune, forţă şi intensitate, din nou trebuie să te concentrezi asupra primei chakre. încearcă „Postura arborelui", pentru a cîştiga în stabilitate şi echilibru. Pentru a stimula puterea laturii tale instinctuale, ieşi în mijlocul naturii şi simte că faci parte din structura vieţii.
       Nu uita că absorbi aceeaşi forţă vitală ca şi copacii măreţi din jurul tău. Vizualizează culoarea roşie şi simte cum puterea şi vitalitatea ei îţi străbate întreaga fiinţă. Pentru a-ţi uşura efortul, ai putea să porţi o cămaşă roşie sau o eşarfă de aceeaşi culoare. Fă o plimbare, încercînd în acelaşi timp să vezi în cîte moduri te poţi armoniza cu culoarea roşie. Pentru a te acorda mai uşor cu forţa şi pasiunea în stare de echilibru, poţi folosi ca etalon granatul, rubinul sau obsidianul. Teama are menirea de a funcţiona ca semnal de alarmă, şi nu ca o stare de conştiinţă. învăţînd cum să stimulezi şi să echilibrezi prima chakră, te poţi elibera de o mentalitate bazată pe frică. Ştii că latura ta instinctuală este armonizată în cel mai înalt grad şi îţi imaginezi, în plan secund, aceste instincte în stare de alertă. Dacă te ameninţă un pericol real oarecare (de exemplu, o maşină care este cît pe ce să te lovească în timp ce traversezi strada), ai încredere că instinctele tale te vor avertiza în mod corespunzător, salvîndu-te din calea primejdiei.
        Aceasta îţi eliberează conştiinţa şi îţi permite să te concentrezi asupra unor preocupări mai plăcute - ceea ce constituie baza celei de-a doua chakre.

28 martie 2011

Parlamentul European


Fascinantul Berlusconi.....27 martie 2011

Reintalnire Karmica

Am incercat sa fug de tine, la început din frica;
Frica de mine insumi, de propria-mi imagine
Oglindita in privirile tale dulci si amare.
Mai apoi fugit-am din gelozie, ori nerozie;
Sau poate stii tu mult mai bine de ce.
Iar in cele din urma fugit-am dezgustat,
Disperat, dandu-mi seama cine erai de fapt.
Erai eu, sau mai bine zis tot ce era pana atunci
Sau credeam ca este strain sufletului meu.
De aceea am fugit si-am alergat pana dincolo...
Dincolo de mine;
Dar oare cat timp as mai putea sa alerg,
Sa m-ascund si sa sufar departe de tine?
Cand stiam prea bine ca de mine insumi fugeam.
Cu cat mai mult alergam, cu atat mai mult te simteam
Aproape de mine, alaturi de mine, sange din sangele meu.
Sunt nefericit, chiar daca,
Paradoxal sunt condamnat pe veci la iubire...
Tu esti iubirea mea dintotdeauna
Si te vreau numai pentru mine,
Chiar daca stiu prea bine ca suna egoist.
Dar altfel nu gandesc c-ar putea fi, si totusi in mod bizar,
Chiar daca te-ai oferi tuturor, tot te-as iubi;
Ba poate chiar mai mult, si asta deoarece tu esti Abraxasul,
Adica Dumnezeul - diavol, in fapt.
Tu esti prostituata si sfanta mea deopotriva...
Iar eu, eu sunt sclavul si stapanul tau pe veci si din vecie,
Doar îti aduci aminte cum ne jucam nevinovati în Eden...
Iar mai apoi, sedusa fiind de sarpele viclean
Si dusa in ispita, ai reusit sa m-amagesti si pe mine.
Si astfel a început istoria intregii omeniri:
Cu noi doi impreuna, condamnati fiind la viata,
La cautare, perpetua cautare;
Adanca, tumultoasa si cruda disperare.
Dar iata ca ne-am intalnit din nou, de dincolo de veacuri.
Si cum crezi oare c-as mai putea sa te pierd, sa te cedez ?
Cine-i nebunul care ar putea sa ne mai desparta vreodata ?
Mi-esti draga, suflet din sufletul meu, suflare din Dumnezeu,
Durere din durerea lumii întregi.
Fara tine nu mai sunt eu insumi,
Fara tine lumea devine un circ,
Fara de noi totul devine sterp si pustiu...
Moarte arida, traire stupida, un haos tacut...
Am inteles privindu-te pe tine supremul secret : Jertfa de sine,
Fericirea crescuta pe durerea sublima,
Suferinta deplina, nemurirea nascuta din moarte,
Iubirea din ura, raul din bine, lumina din întunerec.
Nu, hotarat sunt sa te pastrez, cu orice risc, cu orice pret.
Viata mea tie iti apartine, inima mea pentru tine va bate,
Si-ti multumesc pentru tot ce a fost,
Pentru tot ce astazi nu mai este,
Pentru tot ce maine si pururi va fi,
Pentru flacara aprinsa, nestinsa nicicand,
Pururea-n gand si in suflet : iubirea...
Da, caci voi iubi mereu diabolicul din tine,
Din mine, din lume, din Dumnezeu,
Iubirea ce-n veci nu se stinge,
Se-aprinde si iar se-aprinde,
Stingand moartea din lume, boala din suflet,
Din trupuri, din minte...

Frumusetea din farfurie

TENUL                                    
Crema cu iaurt: ideala pentru pori mari, cosuri si puncte negre. Amestecati o lingurita de iaurt cu o lingurita din crema dvs. de zi. Aplicati-o, proaspat amestecata, pe fata, pe gat si decolteu, o data pe saptamana, masandu-va cu miscari circulare.
Comprese cu patrunjel: sunt foarte eficiente contra acneei, a cosurilor si a punctelor negre. Se toaca marunt o legatura de patrunjel, se opareste cu o cana de apa clocotita si se lasa sa stea acoperit circa 2 ore. Apoi se strecoara si se imbiba cateva tampoane de vata sau o batista curata, care se aplica pe fata.
Smantana: un remediu excelent pentru pielea uscata si sensibila. Reteta este cat se poate de simpla: tamponati-va zilnic fata si gatul cu putina smantana. Sau o formula de masca nutritiva: amestecati smantana cu o lingurita de branza de vaci, aplicati-o pe fata si lasati-o sa actioneze vreme de 15 minute.
Branza de vaci: curata orice tip de ten. Aplicati pe fata 2-3 linguri de branza de vaci cat mai seaca si lasati-o sa actioneze o jumatate de ora. Indepartati-o cu apa calduta.
Pentru tenul uscat: amestecati 2 linguri de branza de vaci cu o lingura de miere. Aplicati masca pe fata si lasati-o sa stea 30 minute. Spalati-va cu apa calda.
Masca de fata cu fasole alba (pentru pielea fada, obosita): se fierbe o ceasca de boabe de fasole, apoi se trec prin sita. Se amesteca piureul de fasole cu o lingurita de ulei de germeni de grau sau floarea-soarelui si cu putina zeama de lamaie. Masca astfel obtinuta se aplica pe fata. Se indeparteaza dupa o jumatate de ora cu apa calduta.
Uleiurile vegetale: uleiul vegetal pur - din germeni de grau sau de porumb - face pielea moale si elastica. Foarte bune ca demachiante sunt uleiul si untura de porc. Untura calduta este ideala ca masca hranitoare in cazul tenurilor foarte uscate. Sau pur si simplu se unge fata cu ulei vegetal. Surplusul se sterge cu un servetel de hartie.
Drojdia de bere: drojdia de bere este foarte buna pentru tenul cu impuritati. Amestecati un cubulet de drojdie cu putin lapte caldut, pana ce obtineti un terci. Aplicati-l o data sau de doua ori pe saptamana pe fata, decolteu si spate. Cand s-a uscat, indepartati masca fie frecandu-va pielea, fie spalandu-va cu apa calduta. Ar fi bine s-o faceti regulat, cel putin trei luni pe an.
Mierea de albine: puneti in palma stanga o lingurita de miere proaspata de albine. Cu degetele lungi de la mana dreapta, usor umezite in apa, luati din miere si intindeti-o pe obraz. Masati-o usurel ca sa intre in piele. Dupa 20 de minute, clatiti-va cu apa calduta. Veti avea un ten de fetita: roz si pufos.
Albusul de ou: cand aratati palide si ofilite, aplicati pe fata un albus de ou nebatut. Albusul intinde pielea, care isi recapata culoarea.
                                                                 
PARUL
• O lingurita de miere dizolvata in apa calduta inlocuieste perfect fixativul. Economisiti o gramada de bani.
• O data pe saptamana, masati-va pielea capului cu un decoct de hrean. Face sa dispara matreata, pentru ca hreanul contine sulf organic, care stimuleaza regenerarea celulelor. Se fierbe hreanul o jumatate de ora in apa, apoi se strecoara.
• Daca va cade parul, frecati-va pielea capului cu o ceapa taiata in doua. Vitaminele existente in ea intaresc radacina parului.

26 martie 2011

Alegerea cristalelor in functie de scopurile (benefice) urmarite

      PROTECTIE - Ochi de tigru, Aventurin, Calcit, Cristal de stanca, Jasp, Lepidolit, Piatra Lunii.
          ABUNDENTA - Citrin, Malahit, Cuart fumuriu, Agata muschetiforma, aventurin, Jad, Peridot, Ochi de tigru.
          SUCCES IN AFACERI SI ACTIVITATI PROFESIONALE - Citrin.
          INTELEPCIUNE - Celestit, Cristal de stanca.
          FRUMUSETE - Jasp, Ochi de tigru.
          FERICIRE - Ametist, Aventurin, Cuart roz.
         ARMONIE - Chihlimbar, Cuart roz, Ametist, Ochi de tigru.
          DRAGOSTE - Cuart roz, Kunzit, Turmalina roz, Morganit, Calcit roz, Ametist, Rubin, Jasp, Lepidolit, Piatra Lunii.
          MEMORIE - Carneol, Onix, Smarald.
          LONGEVITATE - Jasp, Coral.
          CLARVIZIUNE - Azurit., Malahit, Diamant, Piatra Lunii, Peridot.
          PURIFICARE - Chihlimbar, Ochi de tigru.
          INCREDERE - Crisocola, Jad, Piatra Lunii, Rodonit.
          CURAJ - Ametist, Ochi de tigru, Acvamarin, Carneol.
          CREATIVITATE - Aventurin, Calcit, Agata de Botswana, Carneol, Citrin, Granat, Obsidian.
          ANTI-DEPRESIE - Kunzit, Citrin, Lepidolit, Cuart roz, Turmalina neagra, Peridot, Agata de Botswana, Lapis Lazuli, Piatra Lunii, Cristal de stanca.
          VISE - Ametist, Cuart roz, Jad, Criustal de stanca, Citrin, Labradorit, Lapis Lazuli, Jasp rosu, Rubin, Kianit.
          ANTI-STRESS - Lepidolit, Kunzit, Alabastru, Dioptaz, Howlt, Labradorit, Piatra Soarelui, Tucoaz, Dolomit, Peridot, Azurit, Malahit.
          SUCCES GENERAL - Aventurin.
          CALATORII - Acvamarin, Piatra Lunii, Calcedonie, Ochi de tigru, Ametist, Malahit.
          IMPACARE, RECONCILIERE - Cuart roz, Kunzit, Calcit.
          COMUNICARE IN PUBLIC - Celestit, Azurit, Agata albastra.
          CONCENTRARE - Calcit, Hematit, Kunzit, Onix, Malahit, Fluorit.
          ALUNGAREA FRICII - Sodalit, Cuart fumuriu.
          CALMARE - Ametist, Citrin, Cuart transparent, Fluorit, Granat, Hematit, Malahit, Cuart roz, Cuart fumuriu, Turcoaz.

                   ROL PROTECTOR
          Pietrele care confera cea mai puternica protectie sunt: jasp, ametist, onix negru, malahit, cuart transparent, lapis lazuli, onix, malahit, pietrele rosii sau negre in general.

                   ENERGIZARE
          Pentru un examen, un interviu de angajare, un alt moment care necesita concentrati si evidentierea calitatilor personale : amazonit, acvamarin, aventurin, citrin, hematit, lapis lazuli, ochi de tigru, malahit.
          In perioade de studiu : citrin, amazonit, hematit, howlit, jasp, malahit.
          De sustinut un discurs in fata publicului sau a unui juriu - sau orice alt contact cu publicul : howlit, cristal de stanca, acvamarin, de preferat sub forma unui colier care sa tina piatra in zona gatului.
          In momente de mare tensiune nervoasa si emotionala (trac, emotii, stress, asteptare, frica) : cristal roz, calcedonie, citrin, jad, cristal de stanca.
          Efort fizic (sport, mutare, calatorie, miscare, curatenie) : carneol, ochi de tigru, piatra soarelui, hematit, jasp.

           DRAGOSTE / RELATII.
Se aleg cristale ce influenteaza puternic sfera relationala (dragoste, prietenie, casnicie, copii, relatii cu parintii): Ametist, Acvamarin, Aventurin, Carneol, Smarald, Jad, Hematit, Malahit, Cuart roz, Rubin.
          Viata sexuala armonioasa : carneol, cuart roz.
          Intalnire cu iubitul (iubita) : carneol, chihlimbar, jad.
          Impact benefic asupra unei persoane de sex opus : amazonit, cristal roz, jad, chihlimbar.
          Despartire amoroasa nefericita : cuart roz, jasp, ochi de tigru, onix negru, cristal de stanca.
          Relatii eficiente cu cei din jur : howlit, malachit, cristal de stanca.
          Fertilitate si nastere usoara : calcedonie.

           SANATATE
 PENTRU FEMEI (general) - Chihlimbar, Ametist, Lacrima apasului, Coral rosu, Granat, Jad, Jasp, Cuart roz, Cuart fumuriu, Sodalit, Piatra Lunii
          PENTRU BARBATI (general) - Ametist, Granat, Jad, Cuart roz, Cuart fumuriu, Diamant, Hematit, Lapis Lazuli, Malahit, Piatra Soarelui.
          SANATATE SI VINDECARE - Ametist, Aventurin, Carneol, Hematit, Jasp, Dioptaz, Ochi de tigru, Rubin, Cristal de stanca
          CONTRA ALERGIILOR - Dolomit, Carneol, Granat, Coral alb
          ENERGIE FIZICA - Calcit, Ochi de tigru, Carneol, Cristal de stanca
          ENERGIE SEXUALA - Jasp, Citrin, Carneol, Rubin, Jad
          CONTRA ARTRITEI - Ametist, Malahit, Turmalina neagra, Lapis Lazuli, Crisolcola, Azurit, Chihlimbar
          GLICEMIE SCAZUTA - Serpentin
          ASTM - Malahit, Ochi de tigru, Obsidian
          DURERE DE SPATE - Fluorit, Obsidian, Calcit portocaliu sau verde asezat pe zona dureroasa
          CALMARE - Acvamarin, Howlit, Cuart roz, Lepidolit
          ANTI CANCER - Malahit, Azurit, Fluroit, Lapis Lazuli, Piatra Lunii, Piatra Soarelui
          SINUZITA - Rodocrozit
          ULCER - Crisocola, Peridot
          CONTROLUL GREUTATII - Piatra Lunii
          RENUNTARE LA DEPENDENTE - Ametist, Citrin, Ametrin.

25 martie 2011

TCM

   Medicina Traditionala Chineza (in limba engleza, Traditional Chinese Medicine – TCM ) cunscuta si sub numele de Medicina Chineza reprezinta de fapt numele dat unei varietati de practici medicale traditionale folosite in China, care au fost dezvoltate pe parcursul unei istorii de mii de ani. Termenul priveste de fapt, mai general, medicina orientala, care include si alte sisteme de medicina traditionala, cum ar fi cel japonez, coreean, tibetan, si mongol.
      Medicina Chineza foloseste o serie de principii de analiza si sinteza holistica, intr-un cuvant un adevarat sistem filozofic, care presupune o legatura inseparabila intre organele si sistemele organismului uman (incluzand pe cel emotional si/sau sufletesc), precum si legatura dintre acestea si mediul inconjurator. Altfel spus, natura organismului uman este in permanenta cautare a echilibrului intre functionarea diferitelor oragane, a echilibrului functiilor organismului in anumite conditii de mediu (vara, iarna, frig, cald, lumina, intuneric, etc).
    Dupa ce a depasit stadiul primitiv de medicatie empirica, magie si vrajitorie din perioada samanilor, Medicina Chineza s-a dezvoltat sub influenta vechilor conceptii astrologice. Potrivit acestora, exista o legatura strinsa intre Univers si om: Soarele, Luna, rotatia astrelor, succesiunea anotimpurilor, cele cinci planete, cele cinci elemente, cele cinci puncte cardinale (cele patru plus centrul) actionau, determinau si influentau organismul si sanatatea omului.
      Agentii patogeni externi, tot in numar de cinci (vintul, caldura, frigul, umezeala, uscaciunea), precum si cei interni, de asemenea in numar de cinci (bucuria, durerea, ura, placerea, frica) actionau de asemenea asupra sanatatii individului.
     Chinezii considerau ca bolile si tulburarile functionale apareau doar cind armonia dintre Univers si om era intrerupta. Potrivit cunostintelor lor in materie de anatomie si fiziologie, corpul omenesc era alcatuit din cele cinci viscere (Yang) pline: inima, plaminul, ficatul, splina si rinichii, precum si cinci viscere (Yin) goale: stomacul, vezica urinara, cea biliara, intestinal subtire si cel gros.
        Principiile filozofice TCM au ca scop intelegerea functionarii organismului uman, folosirea criterilor de similitudine cu alte fenomene din natura si aplicarea tuturor acestora la cunoasterea, prevenirea si tratamentul bolilor precum si la pastrarea sanatatii.
Trebuie mentionat aici ca respectivele date, observatii, concluzii, sisteme teoretice si practice de diagnosticare si tratament s-au pastrat in stare scrisa de mai bine de trei mii de ani. Familia imperiala si nobilimea chineza a incurajat aceasta practica medicala, a sprijinit publicarea celor mai importante studii, a rasplatit succesele si a pedepsit aspru greselile practicienilor TCM.


Imparatii si medicina antica
        Din ceea ce se cunoaste, Medicina Traditionala Chineza a fost marcata de trei imparati, considerati si drept trei figuri legendare: FU HI, caruia i se atribuie redactarea “Yin Jing” (Cartea Schimbarilor), considerata a fi cea mai veche carte in limba chineza; CHEN NONG, parintele agriculturii si al fitoterapiei, numit “ divinul lucrator”, autor al “Pien Sao” (Tratat medical); HUANG DI considerat drept intemeietorul medicinii traditionale si caruia i s-ar atribui redactarea tratatului “Nei Jing”. Hunag Di, Imparatul Galben este de fapt o figura legendara - au mai existat si alti imparati cu acest nume - care, in paginile tratatului poarta o convorbire imaginara (sau adevarata!) cu medicul sau, Qi Bo, caruia ii pune o sumedenie de intrebari si primeste cuvenitele raspunsuri despre Medicina Chineza.
       Inainte de a fi scrise, cunostintele medicale au fost transmise oral si, mai ales, in secret; de cele mai mult ori medicina fiind o afacere de familie, care se transmitea din tata in fiu. S-a estimat ca primele texte scrise dateaza din secolele XIII-XIV i.Hr., fiind gravate la inceput pe carapace de broasca testoasa.

      Primul personaj “istoric” mentionat este PIEN SAO (430-350 i.Hr.). In acea perioada, medicii (Yin) se constituie pentru prima oara intr-o corporatie independenta de cea a preotilor si a magicienilor. Lui Pien Sao ii este atribuit si cunoscutul “Canon al pulsului”, in zece volume, in care se stabileau 74 de feluri de pulsuri. ZHI Yen (305-240 i.Hr.) introduce in China “Legea celor cinci miscari”, ce se afla la baza alchimiei chineze. Medicina se apleaca acum catre studiul otravurilor si al remediilor vegetale si minerale, precum si asupra studierii elixirului nemuririi. Primele scrieri medicale (580-320 i.Hr.) au fost incluse in tratatul “Sochuan”, acesta fiind contemporan cu textele medicale ale lui Hipocrate.

Medicina chineza in Imperiul Vechi
          Pe la mijlocul secolului al VIII-lea i.Hr. sistemul social politic chinez intra in criza. Rivalitatile   si luptele pentru putere, precum si represaliile contra numeroaselor rascoale, degenereaza intr-un haos care va dura 260 de ani, perioada cunoscuta sub numele de epoca “Regatelor Combatante” (479-221 i.Hr.), cind regii Quin au luptat impotriva regatului Zhou. In anul 221 i.Hr., suveranul Quin ia titlul de imparat, domnind ca autocrat absolut. Marele merit al imparatului este construirea Marelui Zid chinezesc.
         In schimb, in noile structuri sociale, politice si administrative este exclusa scrierea (decretul din anul 212 i.Hr.). Dupa moartea lui, urmeaza dinastia Han (206 i. Hr.-220 d.Hr., in timpul careia sint reunite toate teritoriile care compun China de astazi. In timpul dinastiei Han are loc prima perioada de patrundere a civilizatiei chineze pe plan mondial: este deschis “drumul matasii” si “al Birmaniei”, se stabilesc legaturi comerciale intre China, Persia, India si Asia de sud-est. Gratie pacii care domneste acum in imperiu, se retiparesc numeroase lucrari medicale, reunite in “Han Shu” (Analele Han).
     In aceasta perioada se cunosc trei figuri importante: Chuen Yu Yi (215-216 i.Hr.), care a lasat o lista cu observatiile sale medicale (anamneza, examenul clinic, diagnosticul, tratamentul), privind diverse maladii: ciroza ficatului, lumbago, abcesul peritoneal, angina infantila, congestia pulmonara, guta, paralizia progresiva etc.
      Chang Chong Jing , numit “inventatorul simptomatologiei si al terapeuticii chineze”, care este considerat un fel de Hipocrate al medicinii chineze. El a analizat diversele forme de febra, facind distinctia intre maladiile acute si cele cronice.
   Hua To (110-207 d.Hr.) este considerat cel mai mare chirurg al epocii, lui fiindu-i atribuite diverse operatii, precum laparotomia, grefe de organe, rezectii intestinele), efectuate sub anestezie generala. El mai este cunoscut si ca obstetrician si autor al introducerii falangei drept unitate de masura pentru localizarea mai usoara a punctelor de acupunctura.
      Acestui trio medical celebru ii sint adaugate nume precum Huan Fou Mi (215-282), autor al unui tratat de acupunctura, Huang Shu He (210-280), autor al “Tratatului pulsului”, lucrare tradusa in tibetana, araba si persana, in Evul Mediu. In patologie este cunoscut Ko Hong, care a descris variola, patrunsa in imperiul chinez prin intermediul hunilor (el a mai descris de asemenea si ftizia, beri-beri, ciuma bubonica).
     Ko Hong este de asemenea autor al unei formule pentru un asa-numitul “elixir al nemuririi”.

Terapie cu MAMALIGA

Banala mămăliguţă poate deveni un medicament folositor în tratarea răcelilor şi a pietrelor la fiere. Mălaiul este un înlocuitor de nădejde al produselor de panificaţie, numit de specialişti „prietenul intestinului subţire“. Dispreţuit pe nedrept, acest medicament tradiţional aduce numai beneficii atît omului sănătos, cît şi celui care suferă de boli grave. Cura cu mămăligă este foarte sănătoasă, o putem încerca în Postul Paştelui, pentru hrănirea organismului şi curăţirea intestinelor.
De ajutor ficatului şi intestinelor

Un aliment tradiţional cum e mămăliga a fost de multe ori subiect de cercetare al specialiştilor, fără a i se putea găsi o contraindicaţie. Fierturile de porumb au fost apreciate încă din vremea lui Columb, dar, ulterior, au ajuns să fie considerate hrana săracilor.
    Studiile recente au scos în evidenţă faptul că media de viaţă a triburilor amerindiene care se hrăneau cu porumb crud sau fiert era mult mai mare decît a altor comunităţi învecinate, cărora le lipsea din dietă acest aliment.
    Recent, s-a descoperit prezenţa în boabele de porumb a unor substanţe derivate ale acizilor arahidic şi palmitic, extrem de importante pentru sănătatea organismului. Aceşti acizi se absorb în intestin cu mare uşurinţă, fără a suferi transformări chimice decît în proporţie de 22-28%. Ajunşi în sînge, se transformă în hidroxiacizi care vor purifica sîngele de unele substanţe toxice. Efectul detoxifiant al substanţelor din porumb uşurează efortul ficatului de neutralizare a substanţelor toxice, reducînd considerabil riscul la insuficienţe şi ciroze hepatice. La populaţiile unde se consumă zilnic terci de mălai, incidenţa bolilor hepatice este de 10 ori mai mică, iar copiii au o dezvoltare mai bună.

       Ne ajută să trăim mai mult
    Cercetătorii edocrinologi consideră că un consum zilnic de mămăligă scade cu 60% riscul de boli psihice generate de disfuncţii tiroidiene. De asemenea, consumul de mămăligă reglează concentraţia de glucoză în sînge, fiind de folos diabeticilor.
     Reduce cantitatea de colesterol din sînge, scăzînd astfel riscul de ateroscleroză şi, implicit, de infarct. Mai mult, banala mămăligă revitalizează funcţiile sexuale, în special feminine. Rezultatele cercetărilor româneşti efectuate de antropologi în regiunea Bran-Rucăr (unde mămăliga e mai des pe masa românilor), arată că 9% din femeile de peste 65 de ani au avut o activitate ovariană foarte intensă, manifestată şi prin prelungirea vieţii sexuale chiar şi după vîrsta de 72 de ani.
     De asemenea, consumul de mămăligă este răspunzător şi de longevitate. Multă lume crede că mămăliga îngraşă. Ei bine, mămăliga moale are de patru ori mai puţine calorii faţă de pîine. Iar mămăliga vîrtoasă are jumătate din caloriile pîinii. Încă din cele mai vechi timpuri, românii au folosit mămăliga ca leac. De exemplu, doar pentru a evita pelagra, este suficient consumul zilnic de mămăligă cu o jumătate de litru de lapte şi un ou. Terapia a dat rezultate sute de ani.
     Tratamentele pe care ni le făceau bunicile noastre în copilărie ne vindecau şi ne fereau de utilizarea abuzivă a antibioticelor. Mămăliga era la loc de cinste printre leacurile vechi.     Pentru durere în gît şi răceală, se pun pe o tablă încinsă două linguri de mălai şi se stă cu nasul deasupra fumului produs, amestecînd continuu. În plus, se bea seara înainte de culcare un terci, ca o mămăligă subţire, în care se pune o bucăţică de unt. A doua zi, vă veţi simţi infinit mai bine.
     În popor, unul din adjuvantele cu o eficienţă incredibilă în pneumonie este tot faimoasa mămăligă românească. Se lasă să se răcească, cît poate suporta pielea, după care se întinde pe zona pieptului într-un strat de două degete pe torace şi se ţine 15 minute, după care se înlătură, iar pielea se şterge cu un tampon înmuiat în spirt camforat.
     Cataplasma cu mămăligă caldă e bună şi în bronşite, gripă, tuse cronicizată. Aceeaşi aplicaţie se face în zona rinichilor pentru tratarea colicilor renale şi a nefritelor, pe zona inferioară a abdomenului, ca remediu rapid pentru anexite şi cistite.
De folos şi în obezitate.
    Pentru urcior: se pune mămăliga caldă pe pleoape, schimbînd-o cît se poate de des.
    În caz de lipom, se poate face un tratament cu cataplasme cu mămăligă tare. Se pune în strat de 3-4 cm pe locul lipomului, avînd grijă ca partea care vine în contact cu pielea să fie presărată cu tămîie fin pisată, aşa cum se pune sare pe o felie de pîine cu unt. Se aplică fierbinte, cît suportă pielea, şi se acoperă cu un obiect de lînă, pentru a menţine temperatura locală ridicată. Tratamentul se face în fiecare seară şi se ţine pînă se răceşte mămăliga.     Mămăliguţa e utilă şi celor care suferă de obezitate, deoarece acest aliment conferă o senzaţie de saţietate extrem de rapidă, datorită fibrelor alimentare din compoziţia sa.
Studiile de specialitate au arătat că la persoanele care consumă regulat porumb, anumite probleme generate de hipotiroidie, cum ar fi îngrăşarea, somnolenţa, lipsa de tonus fizic şi mental, sînt reduse considerabil.
     Gastrita hiperacidă şi ulcerul sînt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în loc de pîine, mălaiul avînd, pe lîngă efectul de reducere a acidităţii, şi o acţiune uşor calmantă, sedativă. Studiile de nutriţie şi biochimie alimentară au arătat că mămăliga consumată frecvent ameliorează şi afecţiuni cum ar fi reumatismul, diabetul, menstruaţiile dificile cu sîngerări abundente, anexita şi metroanexita, litiaza renală, hepatita.

De la mămăligă, la terci şi bulz
    În mod tradiţional, mălaiul se poate prepara în multe feluri: turtă în spuză, mălai în ţest (mălăiaş), mălai în tavă, terci, păsat, bulz, chitac, cocîrţău. Porumbul ca atare se mai mănîncă şi fiert (în oală), fript (la spuză) sau făcut floricele (la tigaie).
    Mămăliga e şi ea de două feluri: pripită şi fiartă. Pe cea pripită o mănîncă mai mult orăşenii si se prepară punînd mălai puţin cîe puţin în apa sărată fierbinte, aşa încît mămăliga să fiarbă în mod egal toată. Fierberea durează mai puţin decît la mămăliga vîrtoasă, preferată mai mult la ţară . În acest caz, mălaiul se pune tot dintr-odată în apa sărată, se lasaă să fiarbă pînă încearcă de mai multe ori să dea în foc, ca laptele. Atunci, se sparge cu făcăleţul. La sate, mămăliga vîrtoasă nu se taie cu cuţitul, ci cu sfoară.
Terciul de mălai nu e altceva decît mămăligă pe jumătate lichidă, pe care o mîncau copiii cu plăcere cu felii de brînză sau zeamă de prune.
Păsatul este tot un fel de terci, însă mălaiul din care e făcut e mai grunjos, mai mare şi mai tare la fir.
Cocoloşul sau bulzul se face din brînză învelită în mămăligă şi coaptă apoi pe cărbuni. În unele locuri, mălaiul se amestecă cu dovleac fiert.

Ştiaţi că?

 - 100 g făină de porumb are 351 calorii, 100 grame de pufuleţi au 520 calorii.
- Mămăliga se taie perfect dacă lama cuţitului se umezeşte cu apă.
- Mămăliga nu mai face cocoloaşe dacă înainte de a pune mălaiul la fiert îl stropiţi cu apă rece.
- Zahărul vanilat poate fi secretul mămăligii perfecte.
- Mămăliga nu îngraşă, dar combinată cu smîntînă şi brînză grasă, efectul va fi acelaşi ca în cazul unei cine copioase. În curele de slăbire, se recomandă iaurtul şi brînza de vaci.

Dieta cu mămăligă

Micul dejun: mămăligă fierbinte, cît mai crudă, amestecată în mod tradiţional cu un ou moale şi lactate.
Prînz: alimente obişnuite, dar înlocuiţi pîinea cu mămăligă
Cină: lapte bătut sau iaurt cu mămăligă.

23 martie 2011

Cauzele spirituale ale bolilor

      Prin boală omul trebuie să înţeleagă că a greşit undeva pe drumul vieţii şi până nu-şi elimină greşeala nu se poate vindeca decât parţial, deoarece în el persistă cauza generatoare de rău. De aceea trebuie ca mai întâi să fie depistată cauza bolii, iar bolnavul să înţeleagă să evite pe viitor greşelile comise, Dacă nu se elimină cauza aceasta poate alimenta în continuare boala sau poate migra de la un organ la altul.
         Când cauzele vor fi eliminate boala va dispărea. Astfel:  
  ACNEEA( coşurile): înseamnă neacceptarea propriei persoane. Nu îţi place propria persoană.
 ALCOOLISMUL: implică probleme legate de tatăl său; trebuie cultivătă detaşarea de acesta. Alcoolicul părăseşte familia, slujba, viaţa, dar nu se lasă de alcool. El se află în relaţie de dependenţă de alcool şi aceasta înseamnă că din suflet lipseşte iubirea. Persoana trebuie să iubească. Să iubească lumea din jur şi, dacă acest sentiment îi lipseşte, în suflet i se instalează o stare de disconfort, de chin spiritual. De aceea el încearcă să-şi reprime această durere prin orice mijloace. Trebuie ca omul să înceteze să mai poarte supărarea pe lumea din jur şi să intre în armonie cu ea, pentru că armonia înseamnă iubire.
Cine de nimeni nu este iubit şi pe nimeni nu iubeşte foarte uşor se pierde în valurile ispitelor. Cei mai mulţi dintre oamenii nenorociţi şi dintre făcătorii de rele sunt jertfe ale unei copilării triste, în care au fost lipsiţi de iubire şi de purtarea de grije. Aceştia nu au ajuns să iubească pe nimeni.
Nu trebuie uitat niciodată că lucrurile care ne fac dependenţi generează numai suferinţă.
 AFECŢIUNILE PULMONARE: păstrează deseori jale reprimată, necazuri, supărări, frica de a simţi plăcerea şi bucuriile vieţii. Tuberculoza arată că într-o viaţă anterioară persoana respectivă a trăit numai pentru valorile materiale.Gândirea răului despre lumea înconjurătoare. Tuberculoza, pneumonia şi bronşita se datorează unor supărări de lungă durată. Când nu iubim lumea înconjurătoare au de suferit plămânii.
 AFECŢIUNI LA SUPRARENALE: înseamnă indiferenţă, ignoranţă faţă de sine, anxietate.
 ALERGIILE: sunt rezultatul supărărilor interioare, al nemulţumirilor faţă de oamenii apropiaţi şi lumea înconjurătoare.
 AMIGDALITA: reprezintă consecinţele stărilor de teamă, a emoţiilor reprimate.
 ANEMIA: este o utilizare incorectă a oxigenului la nivelul globulelor roşii şi este consecinţa unui refuz de a-şi utiliza talentele în serviciul aproapelui.
 ANGHINA: reprezintă teama de a se exprima sau de a cere ceva părinţilor sau partenerului.
 APENDICITA: frica de viaţă, blocarea curgerii binelui
 ARTRITA: apare la persoanele care nu sunt iubite. Spirit prea critice şi rigiditate provenită din mental. Nu încerca să-i schimbi pe ceilalţi, acceptă-i pe ceilalţi aşa cum sunt.
Dacă artrita e prezentă la nivelul mâinilor, braţelor, picioarelor şi şoldurilor eşti încredinţat că oamenii se folosesc de tine. În realitate nu exprimi ceea ce vrei. Acceptă întotdeauna să te sacrifici pentru ceilalţi şi apoi să începi să-i critici. Corpul tău îţi spune că e vremea să te afirmi prin tine însuţi.
 ARTEROSCLEROZA: rezistenţă, tensiuni, refuzul de a vedea binele.
 ASTMUL: iubire ascunsă, înăbuşită. Plâns suprimat. O femeie şi-a alungat fica din casă. Aceasta a crescut, apoi s-a îmbolnăvit de astm, care nu a mai putut fi tratat cu medicamente. Când fica a reuşit să-şi ierte mama, astmul i-a trecut.
 AUTISM: întro experienţă anterioară, individul a manifestat refuz al societăţii  mizantropie), ducând o viaţă marginală. Acum singura soluţie este iubirea pe care va trebui să o dăruiască şi să o primească de la apropiaţii săi.
 ATAC, APOPLEXIE: fuga de familie, de sine şi de viaţă. Un accident indică un sentiment de vinovăţie. Un accident este de fapt un avertisment în plus pentru a deveni conştient de faptul că e inutil să te simţi vinovat.
 BAZINUL: reprezintă aspecte creatoare şi procreatoare ale individului. O problemă a bazinului subliniază că chakra rădăcină nu funcţionează corect. În general, disfuncţia se datorează schemelor negative privind sexualitatea.
 BILA: plăcerea pentru măncăruri fierbinţi, iuţi, acre, uscate şi sărate deranjează funcţia bilei. De asemenea mânia, supărarea, frica, activitatea sexuală excesivă sunt factori de dereglare a bilei.
 BOALA PARKINSON: reprezintă teama şi dorinţa intensă de a controla tot şi pe toţi.
 BOLILE DE PIELE: apar datorită acumulării toxinelor în sânge. Dar mai sunt generate şi de tulburările hormonale. Problema pielei subliniază teama individului de a se exprima total, de a fi el însuşi, de a se deschide complet. Psoriazisul şi alte boli de piele reprezintă o lipsă de iubire pentru sine şi o respingere a tot ce viaţa îi oferă individului. Psoriazisul poate fi şi cauza unui orgoliu nestăvilit, o trufie exacerbată. Conflictul psihic cu spaţiul poate predispune la boli de piele.
 BRONŞITA: se declanşează într-un mediu familial foarte tensionat.
 BOLILE NERVOASE: se referă la sistemul nervos central, cel care conduce, coordonează toată viaţa omului. El reprezintă comandamentul suprem al sistemului nervos şi al întregului organism. Starea pe care medicii o numesc depresie este o lipsă a dorinţei de a trăi. Acest program poate fi o urmare a lipsei dorinţei de a avea copii sau se naşte un copil nedorit  fată în loc de băiat sau invers, ş.a.). De fapt cele mai multe greşeli ale părinţilor în timpul sarcinii faţă de viitorul copil crează acestuia un program de autodistrugere. De aceea deprimarea odată instalată nu mai poate fi uşor vindecată. Când te simţi continuu nefericit şi nemulţumit, când nimic din jur nu-ţi mai place te îndrepţi spre depresie. Depresia este o agresiune împotriva ta însuţi. Conflictul cu spaţiul în care trăieşti predispune la dizarmonii nervoase.
      Grijile permanente sunt păcate împotriva propriei tale naturi. Ele au urmări asupra sistemului nervos sau asupra acelor boli care ţin de somatizări nervoase. Nemulţumirea de sine, neîncrederea în propria persoană duce la dizarmonii psihice, bolile de vedere, de auz, de percepţie.
     Dacă te autoculpabilizezi, predispoziţia de a achiziţiona o boală psihică este foarte mare.
Stresul, tensiunea, îngrijorarea provocă insomnie, dureri de cap, alergii, boli cronice, ulcere, tensiune arterială, infecţii etc. Bolile pe fond nervos provin din ciudă, mânie şi alimentarea cu gânduri negative.
      Stările de stres din copilărie şi adolescenţă care n-au fost depăşite pot influenţa negativ caracterul, sănătatea şi soarta urmaşilor. Dacă un om păstrează pică celui decedat, acest lucru se va reflecta negativ asupra sa şi poate duce la diferite boli, tulburări psihice, schimbarea caracterului.Cei care nu cred în Dumnezeu sunt alienaţi, înstrăinaţi, îndepărtaţi de natura umană, de Dumnezeu. De aceia oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt mai expuşi la boli datorită scăderii coeficientului de imunitate. Neliniştea este ucigătoare. Valul de nelinişte din sufletul nostru este oglinda angoasei, a anxietăţii, fricii etc. Nevroza anxioasă se caracterizează printr-o stare de nelinişte, adesea extremă, cu frică de moarte şi cu sufocări, cu palpitaţii, transpiraţii, ameţeli, tremurături şi cu senzaţia de oprire a inimii.
 CANCERUL: este boala întristării, reprimarea sentimentului negativ, deprimarea şi nemulţumirea faţă de sine, de soartă şi ataşament faţă de viitor. Bolnavii de cancer cad în depresie şi regretă trecutul.
      Regenerarea iubirii faţă de alţi oameni este prima cale spre vindecarea cancerului şi a altor boli. Femeile care ţin mari supărări în profunzime se îmbolnăvesc de cancer. De fapt toate emoţiile înăbuşite produc cancerul. Emoţiile ascunse multă vreme în tine sfârşesc prin a exploda, ceea ce provoacă şi explozia celulelor din corpul tău.
     Dacă jignim prin cuvinte persoana iubită putem să ne alegem cu cancer la buze, la limbă sau gingii, iar dacă vom critica în permanenţă ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. Dacă ne vom supăra în permanenţă pe persoana iubită, pe sine şi pe soartă ne vom îmbolnăvi de cancer la piept. Dacă vom gândi agresiv despre cei apropiaţi riscăm un cancer la stomac.
Cauza spirituală a cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat cel puţin jumătate din lecţiile karmice ce i-au fost propuse în această viaţă, refuzând astfel evoluţia. Cancerul reprezintă o autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. De fapt, cancerul este o boală a sufletului şi de aceea trebuie vindecat întâi sufletul.
 CANCERUL MAMAR: se datorează supărărilor pe tema iubirii şi o permanentă nemulţumire în legătură cu banii, cu situaţia materială.
 CANCERUL LA PROSTATĂ: apare datorită lipsei dorinţei de a trăi, care loveşte în prima chakră. Cancerul stopează dorinţa de a-ţi ucide propriul suflet.
 CEFALEE, MIGRENELE: supărarea puternică pe un semen al tău duce la un blocaj energetic.Remediul se realizează prin schimbarea gândului de ură în pace şi adoptarea unei gândiri pozitive. Restabilind legea iubirii prin iertare îţi recapeţi sănătatea.
 CEAFA ÎNŢEPENITĂ: refuzul de a se schimba, teama de noutate.
 CELULITA: înseamnă mânie depozitată.
 CHELIA: exprimă teamă, tensiune şi încercarea de a controla totul. Neîncrederea în procesul vieţii.
 COLESTEROLUL CRESCUT: corespunde înăspririi naturii sentimentale, rigidităţii persoanelor care îşi crează o carapace de protecţie. Acel individ are o mare teamă de a accepta bucuria. El ar trebui ca în permanenţă să lase emoţia şi energia iubirii să curgă prin fiinţa lui.
 COLOANA VERTEBRALĂ: este axul care poartă amprenta împlinirilor noastre, a blocajelor noastre şi a temerilor noastre, a refuzului de a evolua, de a iubi, a tuturor suferinţelor şi temerilor pe care acestea le generează. Durerea în coloana vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat, pe sine şi pe soartă. Dacă amploarea supărărilor este mare poate să apară o deformare a coloanei, o fractură sau să se formeze o cocoaşe.
 În această situaţie trebuie să vă rugaţi pentru dvs. şi pentru întregul neam ca să fie îndepărtate supărările, nemulţumirile de sine, de situaţie şi de soartă. Omul apropiat, îndrăgit, este dat de soartă şi Dumnezeu, iar supărările mari la adresa lui sunt, simultan, supărări pe soartă şi Dumnezeu. Blocajele în partea de jos a coloanei indică teama de viitor şi lipsa de susţinere financiară. Durerile sau blocajele în partea de mijloc a coloanei indică un sentiment de culpabilitate şi dificultăţi de detaşare faţă de trecut. Durerile sau blocajele în partea de sus a coloanei indică neînţelegerea de către anturaj, o lipsă de susţinere afectivă, impresia permanentă că are nişte responsabilităţi greu de suportat. O sciatică, de exemplu, indică teama de viitor şi de problemele băneşti, nesusţinerea din partea anturajului. Fracturile de coloană apar nu numai că te superi rău, dar şi pentru că te superi pe cineva. Oamenii supărăcioşi nu ştiu să accepte umilirea dorinţelor şi, de aceea, au coloana încovoiată.
 COMA: fuga de cineva sau de ceva.
 CONGESTIA CEREBRALĂ: se datorează respingerii vieţii şi afişarea unei încăpăţânări. Ura se naşte în cap şi se blochează prin traumatism cranio-cerebral.
 CONJUCTIVITA: mânie neexprimată, frustare.
 CONSTIPAŢIA: ataşament, posesivitate, refuz de a se debarasa de vechile scheme devenite inutile. Nu vrea să facă loc la ceva nou. Trebuie să lase trecutul şi să meargă mai departe.