Despre mine

"Nobody can make you feel inferior without your permission." - Eleanor Roosevelt

19 iunie 2011

A treia chakra - Chakra puterii

       
Culoare: galben
Cristale: chihlimbar, turmalină galbenă, citrin şi topaz
Localizare: plexul solar
     A impune şi a da un sens puterii tale, de a te recunoaşte ca individ separat de lume şi, în acelaşi timp, care are o influenţă asupra lumii - toate acestea sînt impulsurile celei de-a treia chakre. Pornind de la acest centru energetic, îţi dezvolţi prin­cipiile, etica şi convingerile cărora vrei să le fii credincios, ceea ce include şi capacitatea de a-ţi defini limitele - să spui „da" cînd vrei să spui „da" şi „nu" cînd vrei să spui „nu". Acest discernămînt se produce în minte, care, în schimb, ajută la orientarea voinţei către problemele în care urmează să se implice sau pe care le va evita. Capacitatea ta de a alege este o funcţie importantă a celei de-a treia chakre. Oricum, tot aici se produc mici - sau nu tocmai mici - conflicte de putere, dacă nu ţi-ai dezvoltat stăpînirea de sine.
         Privind lumea prin prisma celei de-a treia chakre, observi diversele ocazii de a-ţi manifesta puterea în lume. Acesta este sediul voinţei tale de putere şi centrul care dă vieţii tale mobi­litate - capacitatea de a iniţia o activitate, de a defini limite şi de a te apăra de cei care îţi încalcă drepturile. 
   Din perspectiva celei de-a treia chakre, priveşti viaţa prin felul tău de a percepe binele şi răul. Aici ţi se spune să-ţi aperi adevărul şi să-ţi „dezvălui" viaţa. Priodic, în viaţă, veţi fi pus la încercare, iar a treia chakră este locul la nivelul căruia răspunzi acelor provocări care necesită curaj. Universul puterii poate părea ameninţător. Dacă prima chakră se apără pe sine cu instinctul natural, curajul celei de-a treia chakre trebuie cultivat. Care dintre convingeri eşti hotărît să ţi le aperi? Acesta este codul tău de onoare, pe care trebuie să fii gata să-ţi fundamentezi voinţa.
       Intelectul este adus în planul celei de-a treia chakre prin discriminare. Trebuie să te cunoşti destul de bine pentru a şti ce principii sînt importante pentru tine. Folosirea corectă a voinţei necesită discriminare - nu reprimare, nici negare, ci discriminare. Pentru a şti să-ţi alegi bătăliile cu înţelepciune, căci vrei să fii sigur că aperi acele convingeri în care crezi cu adevărat, şi nu numai din plăcerea de a susţine ceva doar „pentru că poţi".  Discernămîntul este principala caracteristică.
a sănătăţii celei de-a treia chakre şi aici intervine mintea.
Expresia dezechilibrată a puterii
Dezechilibrele pot fi produse de oricare din polarităţi: folosirea insuficientă sau în exces a voinţei de putere.
Folosirea în exces este uşor de observat. Totul devine com­petiţie. Jocul strictei ierarhii sociale stîrneşte provocări în orice situaţie, iar conflictul pare să-ţi domine viaţa. Totul este o provocare, un test, o bătălie. în cel mai rău caz, aceasta poate determina o ambiţie nemiloasă. Acest dezechilibru duce la neîncredere în viaţă, la o teamă de a lăsa lucrurile în voia lor, crezînd că, dacă nu le ţii sub control, va fi cu neputinţă să evo­lueze după voia ta. Această neîncredere în viaţă te ţine în gardă, mereu în apărare, gata să răspunzi la următoarea provocare.
Este o abordare a vieţii despre care spun că e realizată sub „influenţa adrenalinei". în cazul unei neintegrări, nevoia de a-ţi dovedi ceea ce poţi este atît de puternică, încît mereu se ivesc mici conflicte de putere care să te pună la încercare. Conflictele stimulează fluxul de adrenalină, ceea ce determină un val de energie, „o precipitare". Este foarte uşor să devii „dependent" de adrenalină şi să prosperi pe seama acestei energii. într-adevăr, este energie - dar, cînd nu eşti echilibrat, această energie nu e în armonie cu lumea înconjurătoare, ceea ce duce la conflicte.  Este foarte greu să scapi de acest tip de dezechilibru, pentru că dependenţa de adrenalină duce în permanenţă la situaţii de „mînie justificabilă". „Am tot dreptul să fiu supărat, uite ce mi s-a întîmplat! " este genul de atitudine frecvent întîlnită. în această stare fiind, vei continua să atragi situaţii care să justifice - în mintea ta - o reacţie mînioasă.
Fiecare dintre noi are un fel natural de a fi, iar cînd ne acordăm cu el, conflictul dispare. O abordare energetică a vieţii ia în considerare mai întîi energia şi pe urmă evenimentele. Persoana cuprinsă de o mînie justificabilă ia în considerare mai întîi evenimentele şi apoi energia. Evenimentele nu produc energie, ci sînt determinate de ea, aşa încît această abordare „pune carul înaintea boilor". Lumea exterioară nu se va echilibra pînă cînd nu vei reuşi să echilibrezi energia ta lăuntrică.
    Indiciile unei manifestări (sau folosiri) insuficiente a acestei chakre sînt: te simţi vinovat cînd spui „nu", te comporţi de parcă i-ai invita pe ceilalţi să profite de tine şi adopţi „rolul de martir". Incapacitatea de a te afirma şi sentimentele de neputinţă sînt, de asemenea, simptome ale acestui tip de dezechilibru. Toate aceste comportamente accentuează lipsa respectului de sine şi lipsa de încredere provocate de dezechilibru. Manifestarea insuficientă a voinţei de putere este, de asemenea, uşor de observat. Ea se reflectă în individul frustrat, ce întotdea­una trebuie să facă lucruri pe care, de fapt, nu vrea să le facă. Dacă este cazul tău, viaţa ta pare să fie dominată mai curînd de cererile celorlalţi decît de dorinţa de a-ţi asculta inima. Senti­mentele de vinovăţie şi de ruşine te fac să renunţi la propriile interese şi să cauţi salvarea fiind un „om bun" şi făcînd ceea ce toţi cei din jurul tău aşteaptă de la tine.
        Acest mod de a răspunde cererilor celorlalţi nu înseamnă a face servicii, ci a-i servi. „A face servicii" şi a fi „servitor" pot fi expresii înrudite, dar diferă foarte mult sentimentele cărora le dau naştere. în primul caz, ajutorul acordat celorlalţi.
îţi dă un sentiment de mulţumire, pe cînd dacă eşti servitor, serviciul este aşteptat şi ţi se cere să-1 faci, iar activitatea îşi pierde semnificaţia. Tocmai în privinţa acestei linii de demarcaţie între „a face servicii" şi „a fi servitor", perspectiva celei de-a treia chakre de a defini limite îşi poate dovedi eficienţa.
De asemenea, dezechilibrul la nivelul celei de-a treia chakre poate împiedica producerea unor dezechilibre în primele două chakre. Dacă manifeşti nesiguranţă sau o incapacitate de a-ţi plăcea de cei din jur, jocul strictei ierarhii sociale va deveni, cu siguranţă, realitatea ta. încercările de a dovedi că eşti mai bun decît ceilalţi îţi influenţează viaţa şi imediat te retragi atunci cînd te confrunţi cu unele opinii contrare. Dacă ai prea multe conflicte de putere meschine, analizează-ţi în primul rînd proble­mele privind siguranţa şi capacitatea de a-ţi plăcea de ceilalţi. Dacă aceste aspecte nu sînt într-o stare de echilibru, va trebui mai întîi să pătrunzi în miezul lor pentru a fonda o bază echi­librată - după care vei fi mai eficient în a rezolva problemele de putere ale celei de-a treia chakre.
        Cum să menţii un nivel echilibrat de putere al conştiinţei
Ideal este să te afirmi atunci cînd situaţia o cere şi să găseşti puterea interioară de a fi supus atunci cînd trebuie. Dacă eşti în stare să-ţi concentrezi voinţa asupra scopurilor tale şi o relaxezi pentru te bucura de realizări, aceasta indică o manifestare echilibrată a acestei chakre. Asta înseamnă folosirea eficientă a voinţei - nu te manifesta niciodată mai mult decît trebuie, dar întotdeauna destul ca să obţii rezultate. Un bun exemplu este persoana de succes care reuşeşte în viaţă fără a încălca sau contesta drepturile celorlalţi la reuşită.
Conştien­tizarea propriei individualităţi îşi are rădăcinile într-o mai bună înţelegere a armoniei, iar atunci cînd simţi o scădere a echilibrului în viaţa ta, acorzi o mai mare atenţie procesului lăuntric. Te eliberezi de trăirea exterioară şi acţionezi direct asupra propriei energii pentru a-i restabili echilibrul.  
   Acest echilibru vă dă flexibilitate şi vă asigură mai curînd colaborarea celorlalţi decît o competiţie cu ei. Voinţa ta de putere este eficientă prin faptul că ştii cînd să fii hotărît dacă o situaţie necesită acţiune şi implicare. în viaţă eşti destul de protejat, aşa încît, dacă totul merge cum trebuie, fără piedici, poţi să-ţi temperezi voinţa şi să trăieşti în armonie.
 „Pentru a aduce mai multă pace în viaţa ta, renunţă la nevoia de a fi drept" este un sfat ce atinge esenţialul în descrierea unei a treia chakre aflată în echilibru. Totuşi, să nu dezechilibrăm chakra plexului solar cu o existenţă pasivă. Este centrul puterii, iar cînd chakra este în echilibru, puterea poate fi folosită în diverse moduri benefice pentru toţi, fără a profita totuşi de nimeni. Pe măsură ce-ţi sporeşti capacitatea de a folosi puterea, vor apărea confruntări inevitabile cu cei care urmăresc luptele pentru putere. Pe măsură ce devii conştient de a treia chakra, poţi fi pregătit de luptă, aşteptînd-o ! Puterea caută putere - şi, pe măsură ce puterea ta este stimulată, îi atragi pe cei care îşi folosesc puterea.
  Exerciţiu
Poţi adopta această atitudine în viaţă răspunzînd - data viitoare cînd te afli într-un conflict de putere - la două întrebări importante:
1.  Eşti într-adevăr ameninţat ? (Supravieţuirea sau siguranţa ta este într-adevăr în pericol ?)
2. Iti pasă într-adevăr de consecinţe? (Este cu adevărat important pentru tine să cîştigi confruntarea ?)
Aceste două întrebări te vor ajuta vor să identifici disputele cu adevărat importante pentru tine. Dacă siguranţa nu îţi este într-adevăr ameninţată sau dacă nu-ţi pasă de consecinţe, atunci nu e pro­blema ta. Ego-ul intervine însă şi spune că onoarea îţi este în pericol - ai fost provocat şi eşti nevoit să te aperi. în acest moment trebuie să ştii că într-adevăr nu este problema ta. După care trebuie să-ţi foloseşti voinţa de putere pentru a evita situaţia. Altfel devii stîlpul de care ceilalţi îşi ascut ghearele - îşi încearcă puterea asupra ta, iar tu suporţi toate astea deoarece te implici într-o problemă care nu te priveşte. Dar dacă răspunzi „da" la una din cele două întrebări - adică eşti ameninţat sau îţi pasă într-adevăr de consecinţe -, atunci luptă în mod onorabil, cu intenţia de a cîştiga. Pune-ţi de acord intelectul cu voinţa, desluşind care din utilizările voinţei se impune în situaţia respectivă: implicare sau neimplicare.
Nivelul de conştiinţă pe care îl oferă a treia chakră este un simţ al puterii şi eficienţei personale în contactul cu lumea din jur. La acest nivel îşi manifestă individul voinţa lui de putere. Deşi s-ar putea să fie implicată şi o exercitare fizică de energie, nu acesta e tipul de energie fizică a primei chakre - în schimb, este caracterizată de implicarea, în egală măsură, a discernămîntului. Afirmarea voinţei este principala trăsătură a acestui tip de conştiinţă. De la exemplele negative de implicare permanentă în conflicte de putere la exemplele pozitive de perseverenţă, al treilea nivel de conştiinţă are legătură cu puterea personală şi apărarea propriilor convingeri.
       Chiar dacă trăirile celei de-a doua chakre se manifestă prin intermediul magnetismului pur şi poţi şti ce-ţi place şi ce nu-ţi place, voinţa tot nu va avea putere de decizie, cu oarecare discernămînt, pînă cînd a treia chakră nu este stimulată. Aceasta este chakră definitorie. Care sînt principiile pe care le aperi ? Care sînt rădăcinile integrităţii fiinţei tale ? Aici caracterul tău se formează prin susţinerea şi apărarea acelor valori pe care le-ai conştientizat o dată cu stimularea celei de-a doua chakre. Cînd vei reuşi să menţii caracterul conştient al celei de-a treia chakre, vei avea o perspectivă mult mai clară - iar capacitatea ta de a defini exact care-ţi sînt intenţiile determină scăderea confuziei. Renunţi la apărare. Devii atît de hotărît, încît nu te mai simţi ameninţat de alte opinii contrare. Poţi fi eficient în contactul cu lumea exterioară, evitînd în acelaşi timp conflictul.
Cînd menţii echilibrul celei de-a treia chakre, nu este exclus să nu te mai gîndeşti la nici un aspect legat de putere. Se reali­zează o purificare naturală, iar tu eşti conştient de „concentrarea" ca energie a celei de-a treia chakre. Intenţiile sînt cheia. Cînd izbucnesc lupte de putere, imediat îţi verifici intenţiile, în loc să analizezi motivaţiile celorlalţi. Ai găsit o cale onorabilă de a-ţi manifesta puterea. Onoarea include interesul tău personal, dar şi interesele celorlalţi, în egală măsură. Ai învăţat cum să rezolvi întotdeauna lucrurile în interesul tău - nu cere mai mult.
     Diplomaţia devine pentru tine o trăsătură naturală. Te poţi apăra atunci cînd trebuie şi totuşi nu eşti defensiv. De vreme ce alte opinii nu par să te ameninţe, nu vor apărea confruntări sau conflicte. Ai acceptat natura paradoxală a realităţii - cîte capete, atîtea păreri diferite despre realitate, fiecare dintre ele susţinută de diverse trăiri care o fundamentează. Eşti eficient şi în iniţierea acelor activităţi în care vrei să te implici. De vreme ce nu porţi povara unei atitudini defensive, determini mai curînd cooperarea celorlalţi decît o competiţie.
   Foloseşte a treia chakră pentru rezolvarea conflictelor (pe terenul de sport sau de altă natură), pentru exprimarea cu claritate a sinelui, pentru a reuşi la examene sau pentru a te concentra cînd eşti tras pe dreapta pentru exces de viteză şi trebuie să vorbeşti cu agentul de circulaţie. Inspiră adînc în plexul solar şi concen-trează-te. Nu reacţiona, coboară în centru - şi apoi continuă. Cînd vrei să-ţi eliberezi mintea dintr-un „cerc vicios", folo­seşte puterea celei de-a treia chakre pentru a-ţi întări voinţa. „Cercurile vicioase" sînt acele modele mentale care nu duc la nici o decizie - pur şi simplu se repetă, iar şi iar, epuizîndu-ţi energia şi aducîndu-te din nou de unde ai plecat. Este nevoie de o hotărîre concentrată - deci tocmai de energia acestei chakre -pentru a te stimula şi a evita această risipă inutilă a energiei tale. Cînd te simţi copleşit şi-ţi pierzi stăpînirea de sine, activează-ţi a treia chakră. Uneori te simţi copleşit, din cauza impresiei că toate se întîmplă în acelaşi timp. De fapt, întotdeauna există o înşiruire de momente:  eşti aici şi acum, în acest moment. Cînd treci printr-o asemenea perioadă apăsătoare, pune-ţi urmă­toarea întrebare : „Dacă aş avea de făcut un singur lucru astăzi, m-aş mai simţi copleşit ? ". De cele mai multe ori, vei descoperi că răspunsul este „nu". Aşa încît pune-te pe treabă şi ocupă-te de fiecare dintre seriile de „un lucru" de peste zi cu aceeaşi atitudine. Acum ai dat o bună utilizare celei de-a treia chakre !

2 comentarii:

Darwin Bruno spunea...

Muy interesante,buena información creo mucho en eso.Que tengas un lindo día.

http://socialculturalyhumano.blogspot.com/

Ariel spunea...

Thank you for your visit and comment.
HAve a nice day!